SolidEngineer samarbetar nu med Hives.co!

The Future is co-created och därför är vi jätteglada att vara partner till Hives.co och att tillsammans hjälpa fler kunder att lyckas med sin innovation! Vi på SolidEngineer har under se senaste åren byggt upp ett starkt team med fokus på innovationsledning och har hjälpt flera företag att sätta upp innovationsprocesser och skapa delaktighet och engagemang för innovation i hela företaget. “En utmaning vi har haft är att hitta ett enkelt sätt att samla alla idéer, trender, insikter, feedback och lösningar. Det har vi hittat i Hives” säger Pernilla Ahlberg, ansvarig Innovationskonsult på SolidEngineer. Hives är en plattform där du samlar, organiserar och hanterar alla idéer, insikter och feedback du behöver för att kunna börja samskapa framtiden och ta bättre beslut. Under våren påbörjas fler projekt i samarbetet där SolidEngineers konsulter leder arbetet med att sätta upp nya innovationsprocesser och skapa engagemang. Hives.co innovationsplattform blir ett enkelt och tryggt hem där alla medarbetare kan utföra […]

Read more