Affärsplanering – effektiv med BusinessEnter
SolidEngineer Affärsutveckling erbjuder metod och stöd för effektiv framtagning av affärsplan. Processen bygger på vår bok Affärsplanen, Libers förlag, och hjälper dig att analysera och förstå dina affärsmöjligheter och baserat på denna insikt ta fram en affärsplan som på bästa sätt tillvaratar möjligheterna. Metoden för affärsplanering kan tillämpas på många olika typer av verksamheter både för produkter eller tjänster.

Upplägg

  • Vi lägger upp en företagsanpassad, effektiv affärsplaneprocess där vi varvar utbildning med framtagning av egen affärsplan.
  • Vår bok Affärsplanen och verktyget BusinessEnter underlättar framtagningen.

 

Målgrupp
Vänder sig till den grupp medarbetare som ansvarar för framtagningen av företagets affärsplan.

Resultat

  • En väl genomarbetad affärsplan som sätter fokus på rätt saker och stärker företagets affär
  • En affärsplan som fungerar som styrdokument för verksamheten
  • En totalt sett lägre arbetsinsats för att ta fram affärsplanen och en plan som blir färdig i tid!
  • En affärsplan som är väl förankrad hos den grupp som deltagit i utvecklingen.
  • Kompetens hos deltagarna att kunna uppdatera och vidareutveckla affärsplanen.