I vår verksamhet som managementkonsulter har vi sett ett behov av att kunna ge en övergripande orientering i marknadsfrågor och affärsmannaskap. Vi har därför tagit fram affärsseminarier där vi på ett koncentrerat sätt belyser centrala och aktuella frågeställningar igenom dessa viktiga områden. Innehållet baseras till stor del på affärskoncepten i våra etablerade böcker Marknadsplanen och Affärsplanen.

Affärsseminarierna fungerar som en vitamininjektion till nya idéer och möjligheter.

Nedan beskriver vi exempel på teman:

Ledningsseminarier

Målgrupp och syfte

Ledningsseminarierna är i första hand tänkta att fungera som tankeställare och idégeneratorer vid ledningsgrupps- och styrelsemöten. Det kan vara mycket givande att göra ett avbrott i mötet för att stimuleras med nya idéer och koncept presenterade av en extern seminarieledare. Syftet med ledningsseminarierna är alltså att:

 • Ge ett brett perspektiv på marknad och affärsmannaskap för att därigenom lyfta blicken från den dagliga verksamheten och se nya möjligheter.
 • Ge upphov till nya impulser/idéer och motverka eventuell hemmablindhet.
 • Få igång diskussioner kring företagets framtid och potential.
 • BusinessOn stöttar genomförandet av hemuppgiften.

Omfattning

Seminarierna kan formas flexibelt utifrån behovet genom en moduluppbyggnad och därmed anpassas till att omfatta allt från ett par timmar till en heldag.

Genomförande

Vi har stor flexibilitet beträffande gruppstorlek. Tidsomfattning från 2 – 4 timmar.

Affärsmannaskap

Krydda ditt styrelse-/ledningsgruppsmöte med ett seminarium som ger inspiration till ännu bättre affärer. Ett intressant program för att stärka affärsmannaskap. Baserat på vår bok Affärsplanen.

Upplägg

2-4 timmar, gärna som inslag i ett ledningsgruppsmöte.

Målgrupp

Vänder sig till företagets styrelse/ledningsgrupp eller annan grupp som har affärsansvar.

Resultat

 • Ger en ökad affärsfokusering och visar vad det är som driver företagets affärer.
 • Visar hur man ytterligare kan utveckla sitt affärsmannaskap och ännu fastare greppa företagets affärsmöjligheter.
 • Ger nya infallsvinklar och leder till intressanta diskussioner, ny samsyn och att nya idéer väcks.

Marknadsorientering

Har organisationen glömt att företaget lever på sina kunder?

Ägnas alltför mycket energi åt interna frågor?

Då kan det här seminariet fungera som en väckarklocka och bidra till ökad fokusering på marknaden.

Seminariet hjälper dig att få ökat fokus på företagets marknadsmöjligheter.

Seminariet bygger på vår bok Marknadsplanen och tar upp områden som brukar vara eftersatta på marknadssidan.

Upplägg

2-4 timmar, gärna som inslag i ett lednings-/marknads-/säljmöte.

Målgrupp

Vänder sig till företagets ledningsgrupp, sälj-/ och marknadsorganisation eller andra som behöver öka sitt marknadsfokus.

Resultat

 • Visar möjligheterna i en tydlig marknadsorientering av företaget.
 • Visar hur ”up to date” man är i sin marknadsföring och motverka eventuell hemmablindhet.
 • En tankeställare/idégenerator som får igång diskussioner kring företagets marknadsmöjligheter.

Value Selling - Få bättre betalt

Vill dina kunder bara prata pris? Har du produkter/tjänster som ger dina kunder bra totalekonomi och lönsamhet?

Kan du visa god lönsamhet för din lösning är det svårare för kunden att bara prata pris!

Då är det här seminariet intressant för dig! Vi visar hur man kommer bort från prisfokuseringen och istället säljer på lönsamhet.

Upplägg

2-4 timmar, gärna som inslag i ett lednings-/marknads-/säljmöte.

Målgrupp

Vänder sig till företagets ledningsgrupp, sälj-/ och marknadsorganisation.

Resultat

Seminariet ger svar på bl.a. följande frågeställningar:

 • Betydelsen av hur man definierar sin produkt/tjänst samt vikten av tydlig positionering.
 • Hur samarbetar man med kunden för att sälja på lönsamhet istället för på pris och hur påverkas säljprocessen?
 • Hur kalkylerar man kundnyttan och hur prissätter man?
 • Vilka steg som krävs för att säljorganisationen ska sälja på lönsamhet istället för pris.

Intresserad av seminarier?

Vänligen kontakta oss för mer info och bokning på info@solide.se alternativt telefon 08-544 730 20