SolidEngineer Affärsutveckling har lång erfarenhet av att driva olika typer av affärsutvecklingsprojekt med inriktning på att:

  • Finna och utnyttja på nya affärsmöjligheter
  • Utveckla verksamheten för ökad lönsamhet.

Affärsutvecklingen bygger på våra utarbetade koncept och metoder, som anpassas till din verksamhet, för att uppnå maximalt resultat.

Några fördelar vårt koncept för affärsutveckling ger:

  • Kraftfulla affärsverktyg ger stark fokusering på lönsamhetsdrivande affärsutveckling.
  • Tidseffektiv affärsutveckling då vårt koncept ger en färdig och lättarbetad struktur.
  • Din organisation används som resurs i affärsutvecklingen vilket medför:
  • Väl förankrade affärskoncept eftersom den personal som ska genomföra dem deltar i framtagningen.
  • Organisationen får egen kompetens att driva koncepten vidare och vid behov själv göra uppdateringar.
  • ”Konsultsnålt” eftersom din personal utgör resurs. Vi stärker kompetensen, stöttat med metoder och verktyg samt handleder processen.

Läs mer om våra konsultjänster:

Value SellingValue_Selling
Har du produkter/tjänster som ger dina kunder bra totalekonomi och lönsamhet och ändå vill dina kunder bara prata pris? SolidEngineer hjälper er att komma bort från prisfokuseringen och istället sälja på lönsamhet.
AffärsplaneringAffarsplanering
SolidEngineer Affärsutveckling erbjuder metod och stöd för effektiv framtagning av affärsplan. Processen bygger på vår bok Affärsplanen, och hjälper dig att analysera och förstå dina affärsmöjligheter.
MarknadsplaneringMarknadsplanering.
SolidEngineer Affärsutveckling erbjuder metod och stöd för effektiv framtagning av marknadsplan.
Processen bygger på vår bok Marknadsplanen, och hjälper dig att analysera och förstå dina marknadsmöjligheter.
MarknadsanalysMarknadsanalys
Vi hjälper er att få en förståelse för hur kunderna ser på era produkter/ tjänster. Att lyssna till marknaden och få en förståelse för hur kunderna ser på produkter/ tjänster, samt hur man uppfattar företaget och dess konkurrenter, ger viktigt underlag för affärsutveckling.
Marknadssegmentering_2Marknadsegmentering
SolidEngineer hjälper er med en marknadssegmentering som ökar ditt företags konkurrenskraft. En lyckad marknadssegmentering kan ses som nyckeln till framgångsrik marknadsföring.
StrategiutvecklingStrategiutveckling
Vår metod vaskar fram de viktigaste faktorer som har störst inverkan på ditt företag och som det därför är mest angeläget att formulera strategier för. Därefter prövas/modifieras/utvecklas en uppdaterad strategi för företaget.

Intresserad av att veta mer?
Vänligen kontakta oss för mer info på info@solide.se alternativt telefon 08-544 730 20

Här kan du läsa mer om några företag som vi arbetat med »