Affärsplanen gör din affärsplanering enklare

En tuffare konkurrens och accelererad förändringstakt ökar kraven på väl genomtänkta, optimerade och dokumenterade affärskoncept och affärsplaner. Den här boken gör affärsplaneringen enklare. Den ger både struktur, nödvändig teori, handledning och ett urval affärsplaneringsmodeller och därmed ett komplett stöd för att själv ta fram och bygga upp en affärsplan. Boken fungerar som en praktisk handledning för hur man konkret, steg för steg, arbetar fram en affärsplan.Med sin goda pedagogiska utformning, förtydligat med illustrationer, och med sitt logiskt strukturerade tillvägagångssätt, guidas läsaren genom affärsplaneringsprocessen och får klart för sig vilken information som behöver tas fram i varje steg. Med de olika verktygen förädlas sedan informationen till ett beslutsunderlag för företagets framtida affärsinriktning. En unik del i boken är en användarvänlig simuleringsmodell som används för att verifiera affärsplanen. Med modellen simulerar och vässar man planens olika delar fram till att man nått en optimering av affären.Boken är strukturerad så att den ska vara lätt att hitta i, där olika avsnitt är relativt fristående och kan läsas selektivt eller användas som uppslagsbok. Affärsplanen vänder sig till flera grupper:

  • Entreprenörer/nyföretagare, för vilka affärsplanen till en början är själva företaget.
  • Företag som vill dokumentera sin befintliga verksamhet i en affärsplan, tillgänglig för en bredare grupp intressenter.
  • Företag som vill utveckla sina redan befintliga affärsplaner.
  • Företag som med en affärsplaneringsprocess vill vässa sin affär.
  • Universitet och utbildningar

Affärsplan Litteratur Affärsutveckling

kop_3