En praktisk handledning för hur man steg för steg arbetar fram en marknadsplan. OBS! Ny upplaga med ett konkret och illustrativt exempel på en Marknadsplan som hjälper dig att förstå det logiska arbetsflödet vid marknadsplanering! Det finns många böcker med teoretiska modeller för hur marknadsföring och marknadsplanering ska organiseras. Det här är ingen sådan bok! Istället är MARKNADSPLANEN en praktisk handledning för hur man konkret arbetar fram en marknadsplan. Den beskriver t ex vilka olika delar en marknadsplan består av, hur informationen för marknadsplanen samlas in, struktureras och förädlas till bra beslutsunderlag samt vilka tekniker som är de bästa för att bearbeta, dokumentera och presentera denna information.

Boken beskriver steg för steg den rätta ordningsföljden för att bygga upp en marknadsplan. Den är lättläst, självinstruerande och pedagogisk och innehåller en mängd illustrationer av tecknaren Per-Åke Forsgren. I boken ingår checklistor och blanketter som underlättar arbetet med marknadsplanen. Den avslutas med ett begreppsregister, där ord och uttryck förklaras. Även arbetsgången i marknadsplanprocessen och hur den ska organiseras och drivas i företaget beskrivs i boken.

Den 5.e upplagan har reviderats och förstärkts, speciellt beträffande det logiska arbetsflödet samt pedagogik och inte minst med ett exempel på Marknadsplan.. Marknadsplanen är en försäljningsframgång och används som standard för marknadsplanering i många företag.

kop_3