Projektkalkylen är skriven för dig som arbetar i projekt och letar efter en verklighetsnära och lättförståelig handbok.

Här får du veta hur du upprättar en projektkalkyl, utför beräkningar, uppskattar lönsamheten, analyserar riskerna och använder kalkylen som ett verktyg i styrningen av projektet. Boken fungerar även utmärkt som referens och checklista, om du känner att du behärskar vissa moment men vill fördjupa dig i andra.

Boken bygger på en enkel och pedagogisk metod för projektkalkylering, och har en praktisk del och en teoretisk del. Den praktiska delen är en handbok och innefattar Projektkalkyltrappan, en metod som steg för steg beskriver den rätta ordningsföljden i kalkyleringsarbetet från att en kalkyl upprättas tills det att ett projekt är genomfört. Författarna ger många tips, exempel på vanliga fel, och inte minst praktiska mallar för varje steg som förenklar ditt arbete. Den teoretiska delen innehåller avsnitt som är väsentliga i projektkalkyleringsarbetet och bygger på välkänd företagsekonomi.

Teoristödet gör bokens innehåll lättillgängligt även för läsare utan grundläggande kunskaper inom ekonomi. Projektkalkylen är en unik bok i sitt slag genom att kombinera projektstyrning och kalkylering. Den vänder sig till chefer, projektledare, personer ansvariga för projektets ekonomi samt övriga projektdeltagare som bättre vill förstå de ekonomiska förutsättningarna.

kop_3