Boken vänder sig till dig som erbjuder marknaden mervärden med god totalekonomi men som har svårt att få tillräckligt betalt. Med värdebaserad försäljning förskjuts kundens intresse från pris till att istället fokusera på skapat kundvärde och lönsamhet. För detta krävs att man utvecklar ett helt nytt förhållningssätt mellan säljande och köpande företag vilket stegvis beskrivs i boken.

Det unika med den här boken är att den på ett praktiskt och instruktivt sätt visar hur man förverkligar Value Selling och vi tar det ett steg längre än de flesta andra böcker i ämnet, då vi i en kalkylmodell som du kan ladda ner, även KVANTIFIERAR kundnyttan. I ett par praktikfall visas hur modellen kan användas. Även andra lättanvända verktyg för att komma igång med Value Selling återfinns i boken.

Vår ambition är att på ett kortfattat och koncist sätt erbjuda dig ett komplett koncept för att förverkliga Value Selling och därigenom bidra till att du får bättre betalt för dina produkter och tjänster. Du behöver inte ha djupare ekonomiska förkunskaper då boken är pedagogiskt skriven med väl förklarad teori. En strävan har varit att ”skära ut” just de ekonomiska kunskaper som krävs samt att presentera dessa på ett lättfattligt sätt.

kop_3