Tillbaka

10 säkraste sätten att misslyckas med innovationsarbetet

Sugen på att misslyckas?

Bästa tipsen för att misslyckas med innovationsarbetet hittar du här. Vi listar från 10-1 de värsta fallgroparna man riskerar att snubbla ner i när man har med innovationsarbete att göra!
Länkarna i texten går till Innovationlab.nu som är ett verktyg för att stärka innovationsarbetet.

Plats 10: Utlys en innovationstävling med pengapris till bästa idén

Detta är en klassiker, och det låter ju bra att fråga medarbetarna om idéer. Men det finns ett par hakar, till exempel:

Plats 9: Odla ”Så har vi alltid gjort”- och ”Vi vet bäst”-attityd

Framgångsrikt innovationsarbete kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och att våga ifrågasätta gamla sanningar. Håller du fast vid det gamla och tror att du vet bäst kommer det att gå dåligt i längden. Det kan också handla om att endast förknippa innovation med nya produkter. Många framgångsrika innovationer bygger istället på nya affärsmodeller, samarbeten eller nya sätt att nå kunden.

Plats 8: Blanda inte in någon annan i innovationsarbetet, internt eller externt

Fortfarande är det vanligt att innovation ses som t ex utvecklingsavdelningens ansvar. I värsta fall vill de inte ha in någon annan i det arbetet, vare sig från andra delar av organisationen eller utifrån. Då begränsar man möjligheten till nya perspektiv och nya idéer. Tvärtom krävs tvärfunktionellt arbete från början.

Plats 7: Fokus på ”Hur mycket kan vi sälja för?” och inte ”Hur många vill köpa?

Väldigt ofta börjar man med business caset och försöker gissa hur mycket en ny produkt kan sälja för, och därmed hur lång tid det tar att nå break even. Dock missar man den långt viktigare frågan: ”Hur många vill köpa den nya produkten?” Finns det ingen kund som är intresserad kan man göra hur många kalkyler som helst. Alltså måste man börja med att leta kunder snarare än break even.

Plats 6: Fråga kunderna vad de vill ha

Henry Ford gjorde det för 100 år sedan ”Hade jag frågat folk vad de ville ha hade de svarat ’Snabbare hästar’”. Ut och se kunden, eller presumtiv kund, i den situation din produkt ska användas. Bygg insikt!

Plats 5: Fråga säljarna vad kunderna vill ha

Efter 20 års arbete med innovation har jag lärt mig att vad säljarna vill ha är konkurrentens produkt till lägre pris, och oavsett vad kunden egentligen säger får du det svaret av säljarna.

Plats 4: Hemlighåll vision, mission, strategi

Som ledare, och i synnerhet som VD, är vision, mission och strategi det som hela tiden mal i huvudet. Allt man gör kretsar kring hur man kan utveckla affären och vilken strategi som krävs för det. Men för medarbetarna är vardagen att knappa i SAP, skriva provrapporter eller göra ritningar. Därför är det avgörande för framgångsrikt innovationsarbete att alla i organisationen känner till varför företaget finns till och vart vi är på väg samt hur vi ska nå dit.

Plats 3: Tillåt inga misstag – jaga syndabockar

Det går väldigt snabbt att döda kreativitet och idérikedom. Alla idéer är inte perfekta, särskilt inte från början, och om folk sågas för sina idéer kommer det snart att vara helt tyst när man ber om förslag eller nya idéer. Självklart är det inte kul att misslyckas men genom att betona möjligheten till lärande och försöka styra misslyckandena till att ske tidigt i projekten kan man skapa en kultur där misslyckandena leder till förbättringar och på sikt till högre vinst.

Plats 2: Lång ledtid för nya idéer att nå marknaden

Det är alltför vanligt att ledningen ser ett behov av en ny produkt och trycker in ett projekt till i en redan överlastad utvecklingsorganisation. Förmodligen är den dessutom överlastad med inkrementell innovation, eller i värsta fall med att lösa kvalitetsproblem på nyligen lanserade produkter. Så för att lyckas med produktinnovation är det oerhört viktigt att först se hur kapabel produktutveckling man har. Blir vi aldrig klara med några projekt, d v s avslutar vi sällan eller aldrig utvecklingsprojekt? Lägger vi mycket tid sent i projekten på att rätta till fel som vi inte letat upp tidigt i projekten? Är de mest erfarna ingenjörerna fullt upptagna med att släcka bränder i utvecklingsprojekt som är nära lansering? Är nyutveckling endast utvecklingsavdelningens ansvar; produktion och marknadsavdelningen involveras inte förrän väldigt sent? Svarar du ja på många av dessa frågor är det stor risk att ett innovationsprogram där man blandar in hela företaget eller externa parter bara förvärrar läget. Skapa först rätt förutsättningar genom att börja jobba smartare med produktutveckling.

Plats 1: Hoppas på snilleblixtar och lita på slumpen

Ett framgångsrikt innovationsarbete kräver målmedvetet arbete, ”Plötsligt händer det” må vara en bra slogan för ett lotteri men det funkar inte för innovation. Istället är det viktigt att sätta innovation högst på agendan för hela företaget och att jobba strukturerat med innovation, bl a genom en tydlig innovationsstrategi. Sedan kan det säkert hända att det som bonus dyker upp en och annan snilleblixt också.

Text: Greger Juhlin

Läs mer om SolidEngineers tjänster inom innovationsledning »

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading