Tillbaka

10 snabba om användargränssnittet

Här kommer några snabba tips om användargränssnittet i SOLIDWORKS. Ordningen är spontan.

 1. Om jag högerklickar måste jag peka på några små pilar längst ner i menyn för att få se allt.
  1. Tools-Customize-Customization – klicka Show all på två ställen
 2. Jag vill inte se konfigurationsnamnet och aktuellt Displaystate i sammanställningsstukturen.
  1. Högerklicka sammanställningsnamnet och välj TreeDisplay.
 3. För att få OK och Cancle som en liten meny på skärmen vid pekaren -Tryck D
 4. Tryck S för att få fram en liten panel med de mest troliga kommandon beroende på var du befinner dig i programmet. Högerklicka på  menyn för att få möjlighet att själv lägga dit andra funktioner.
 5. Håll ner höger musknapp och flytta på markören, dra markören över någon av symbolerna. Tools – customize – Mouse gestures för att välja vilka kommandon som ska synas. Välj hur många kommandon och sök efter delar av kommandonamnet för att sedan genom att klicka till i rätt kolumn och rad där välja vilken riktning som ska gälla.
 6. Shift-c fäller ihop sammanställningsträdet.
 7. Håll markören över en detalj eller kropp och tryck på Tab – detaljen döljs. Håll markören där detaljen/kroppen fanns och tryck Shift+Tab – detaljen kommer fram igen. Tryck Ctrl+shift+Tab så visas allt som är skymt.
 8. Alt+mitten musknapp – modellen roterar i skärmplanet.
 9. Vänster musknapp på en komponent i en sammanställning och välj Component preview window för att få se bara den komponenten i ett separat fönster.
 10. Prova F9, F10 och F11 för att tända och släcka menyer.
Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela