Tillbaka

9 Tips som förenklar din (SOLIDWORKS) vardag

SolidEngineers tekniska team har sammanställt en lista med några av de bästa tipsen som förenklar din vardag maximalt!

 deletepatch1  deletepatch3

1) Delete and patch face
Om man har något som går igenom en yta och vill ta bort detta utstick så kan man använda delete and patch. Starta delete surface, välj de ytorna du vill ha   bort och bocka för delete and patch så kommer du få en detalj som är lappad utan utsticket.

 projectcurve1 projectcurve2

2) Projected curve
Vill man ta fram en 3-dimensionell kurva som man vill använda i SOLIDWORKS så kan den ibland vara svår att få till då man saknar bra referenser, Däremot känner man till utseendet från 2 sidor. För att lösa detta så ritar man upp de projekterade 2d-skisserna och använder projected curve och valet sketch on sketch för att få en 3d skiss som följer de två 2d skisserna. Mycket användbart för till exempel trådtillverkning.

 convert1 convert2 convert3

3) Convert to sheet metal
Ibland stöter man på plåtdetaljer med många vinklar som inte är 90 grader. Dessa kan vara lite jobb med att få till med edge och miter flange. Då kan man istället använda convert to sheet metal på en solid klump och välja vilka bockar man vill ha på sin utbredda plåt. Du kan även välja att ha kvar soliden som mall ifall du vill dela upp din konstruktion i flera plåtar i en multibodypart.

 sectionview1 sectionview2 sectionview3

4) Section View
I SOLIDWORKS 2014 finns det förbättrade möjligheter att anpassa sina snittvyer för att kunna välja vilka komponenter som man vill snitta. Med denna funktionalitet kan man ”skala” maskinen för att visa funktionen inuti.

 smartcomp1 smartcomp3 smartcomp4

5) Make smart components
Med smart components kan man lägga in features och komponenter till en annan komponent där denna funktion kan aktiveras när man lägger in denna i en sammanställning. Till exempel en bronsbussning som gör ett spår till sig själv med radier och faser som behövs i denna urskärning.

 conic1 conic2 conic3

6) Conic Fillet
Med det i 2014 nya verktyget conic fillet kan man få till riktigt avancerade och snýgga radieövergångar på sina detaljer. Tillsammans med variable fillet så har man möjlighet att få till önskade övergångar utan att behöva använda ytmodulering.

 contactvis1 contactvis2 contactvis3

7) Contact visualization
I SOLIDWORKS Simulation 2014 kom det en nyhet för att enklare kunna visualisera hur sammanställningen hänger ihop. På detta sätt kan man snabbt se om det är någon koppling som man missat eller valt fel typ på. Denna funktionalitet finns även efter man räknat igenom modellen för att se hur kontakterna ser ut utifrån den mesh man använt.

 geometry1 geometry2

8) Geometry Analysis
Med verktyget geometry analysis kan man kontrollera sin detalj efter möjliga defekter genom att leta upp små kanter, ytor och skarpa vinklar som ofta kan vara oönskade bieffekter av något man gjort och gör modellen svår att tillverka.

 feature1

9) Feature Freeze
Om man jobbar med en väldigt tung modell med mycket avancerad geometri så kan det ta väldigt lång tid att rebuilda denna och det blir jobbigt att jobba vidare med den. Då kan man använda sig utav feature freeze som fryser features från att rebuilda så man kan ta bort de features som är tunga att rebuilda och därmed drastiskt minska rebuildtiden.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading