Tillbaka

Hösten 2023 – Nuvarande status av AI i CAD

Jag tror många öppnade ögonen över AI efter att ChatGPT överträffade vad vi tidigare trott om intelligenta verktyg. Det kan därför vara intressant att titta på hur utvecklingen av AI verktyg för CAD ser ut idag och vad som håller på att utvecklas.

ChatGPT

Du kan ställa enkla till ibland ganska avancerade frågor till ChatGPT och få duktiga och riktiga svar. Det blir lite som att googla och få en summering av resultaten av källorna, men på grund av detta så finns det risk att dessa källor har utdaterad info och då blir även svaret från ChatGPT utdaterat och oriktigt.

AI i CAD för att skapa Generativ design

Ett verktyg som funnits ett tag i många CAD mjukvaror. Det är en designmetod som använder datoralgoritmer, inklusive maskininlärning och artificiell intelligens (AI), för att generera och utforska olika möjliga designalternativ för ett givet problem eller projekt. Det finns ett par olika typer men alla försöker optimera någon process (till exempel kostnadsoptimering, topologioptimering och strukturoptimering).

Intelligent CAD-assistent

Design Assistant med Dassault Systemes 3DEXPERIENCE ger möjligheter att automatisera vissa design- och konstruktionsuppgifter. Detta hjälper användare att snabbt och korrekt utföra upprepade uppgifter och följa fördefinierade processer.

design assistant xdesign sculptor

BIM

Bricsys med BricsCAD BIM har implementerat hjälpverktyg med maskininlärning. Just nu kan mjukvaran klassificera objekt eller element, konvertera objekt till byggnadsdelar, och ge förslag till placering av nya objekt.

Autodesk Construction IQ hjälper till i konstruktionsprojekt att identifiera och prioritera risker genom maskininlärnings algoritmer.

Forskning

De största framstegen sker inom området för automatiserad design av kretskort, och huvudutmaningen här tycks vara att komma över suboptimala resultat.

ChatGPT är en Natural Language Process (NLP) och man forskar även inom detta område för att integrera språkkommunikation till CAD för att göra det lättare för icke-tekniska användare att skapa och redigera CAD-modeller.

Forskning finns även inom:

  • Autonoma CAD-system, som kan fatta beslut om designbeslut och utföra uppgifter med minimal mänsklig input.
  • Bildigenkänning för att hjälpa CAD-system att förstå och tolka visuella data.
  • Kollaborativ design, att underlätta inkludering av flera användare som samarbetar i realtid genom att utnyttja AI för att hjälpa till med konceptskisser och prototyper.
  • Simplifiering av modeller för simuleringssyfte
  • Utvecklingen av mer intuitiva och användarvänliga användargränssnitt som utnyttjar AI för att förstå och svara på användarens behov och avsikter.
Sebastian Tellgren
Författare: Sebastian Tellgren, Application Engineer
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading