Tillbaka

Ändra formatet för hole callout

Hole callout hämtar sin information från hole wizard eller från ett cirkulärt extruderat cut. Den kan innehålla en beskrivning, storlek på hålet, djup, kvantitet etc. Men varför skulle man vilja ändra på den texten? Ta exemplet nedan: Jag tycker det blir otydligt med symbolanvändningen och vill istället att det ska skrivas ut “Counterbore” respektive “Countersink” så det blir övertydligt vad det handlar om för hål.

Så hur kan vi välja vad för information vissa håltyper ska visa i sin hole callout? Genom att editera hole callout filen. Vi kan hitta sökvägen till denna fil genom att gå till System options->File Locations-> “Hole callout format file”. I denna mapp finns det två filer som har med hole callout att göra: calloutformat.txt och calloutformat_2.txt. Det som skiljer dessa är att calloutformat_2.txt är en simplifierad version av calloutformat.txt. Solidworks använder per default calloutformat.txt, så det enda sättet att få solidworks att använda calloutformat_2.txt är att byta namn på den till calloutformat.txt.

Om vi öppnar upp filen i notepad (Som administratör, då vi annars inte får editera och spara filen) så ser vi att den innehåller väldigt mycket text, vilket kan vara lite skrämmande men filen ser mer komplicerad ut än den är. Filen är uppdelad i olika standarder (ANSI, DIN, ISO etc), och under varje standard så finns alla olika håltyper. Det jag söker i detta fall är Counterbore och Countersink för ISO standarden. Efter vi har lokaliserat var dessa ligger så ser vi att det finns lite alternativ. Eftersom jag gjort ett genomgående hål så är det “Thru-all” varianten jag måste editera.

Här kan vi då ta bort symbolen för counterbore/countersink, denna skrivs ut som “<HOLE-SPOT>” respektive “<HOLE-SINK>”. Dessa byter vi helt ut med “Counterbore” respektive “Countersink”. Nu kan vi spara ner den editerade callout filen. Programmet måste startas om för att ladda in den nya callout filen, och vi måste dessutom skapa om våra hole callouts för att det rätta formatet ska laddas in.

Nu kan vi se resultatet av vårt arbete!

För mer information om vad för variabler man kan välja för utskrift, se:
https://help.solidworks.com/2021/english/SolidWorks/sldworks/c_modify_hole_callout_format.htm

Författare: Niklas, Product Specialist
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading