Tillbaka

Anpassade företagsspecifika fält i Electrical, del 1

I första delen av denna följetong om SOLIDWORKS Electrical skall vi titta på hur vi som företag vill föra in väsentlig extrainformation i de artiklar som vi köper över disk (färdigtillverkade artiklar från tillverkare exempelvis ABB, Schneider Electric, GE osv). I PDM-sammanhang kallar vi ofta dessa för COTS (Commercial-Of-The-Shelf) dvs köpeartiklar klara att addera rätt antal av i vårt elschema. Det är dessa artiklar som Electrical summerar ihop rätt antal av, hämtar beskrivning, var de sitter samt all data från artiklarna som vi kallar på som värdeskapande i en Electrical BOM (apparatlista).  Låt oss anta att företagets inköpsavdelning är intresserade av att se BOM:en med priser eller länk till databladet för artikeln.  Hur komplext är detta i Electrical egentligen ? Låt oss undersöka !

Förutsättningar:
Vi startar SOLIDWORKS Electrical Schematics 2D (detta går att nå från Electrical 3D men för enkelheten tar vi 2D-mjukvaran). Vi hoppar över att öppna ett sparat projekt och klickar sonika ”close”  i projekthanteraren. Går till fliken ”Library” såsom att vi vill jobba direkt in i Electrical-databasen och det vi nu modifierar slår igenom för alla kommande projekt, det läggs centraliserat sparat (ej specifikt för ett visst projekt). För er användare som har en centraliserad Electrical-server setup så börjar denna modifiering att gälla direkt för alla användare oavsett Schematics- eller Electrical 3D-licens.  Eftersom vi vill modifiera köpeartiklar så tar vi ikonen ”Manufacturer part management”.

Själva manövern för att addera anpassade fält från oss som företag/användare:
Väl inne i editorn för våra köpeartiklar så kan vi nu endera välja att ställa oss på en kategori för en ny artikel eller så markerar vi en kategori och markerar en befintlig artikel. I mitt fall en egenskapad PLC från Siemens. Jag höger-klickar och tar ”properties” .

Oftast landar vi i den första fliken som möjliggör en mängd meta-data (egenskaper för artikeln). Har vi en 3D-part representation så finns filutpekningen på första fliken, vi kanske vill specificera in märkström, artikelnummer från tillverkaren, leverantören och företagsinternt etc. Något lämpligt fält för pris och URL hittar vi dock inte annat än att gå till flik två ”User data” . Här har vi en rubrik som lyder ”User data”, vi verkar vara på rätt väg…
Längst ner i rutan finns en klickbar ruta ”Customize”, vi tar den. Nu syns en del underrubriker, vi har ”Description”, ”User data”, ”Translatable data” (beroende på hur språkvalet är inställt i rutan).
Ställ dig på första raden under gruppen ”User data”. Till höger kan du nu ge en beskrivning till just den väsentliga meta-data du vill kunna föra in för artikeln tex tillverkarens länk till artikeln ? Vi döper alltså om raden till ”Manufacturer URL:” och dess svenska översättning. Vi gör likadant  för fler rader i samma grupp,  rader så kan vi ställa oss på gruppen och välja ”Insert user data” så får vi fler. Vi kan lägga till nya grupper för ”user data”  om vi vill ha ännu bättre struktur för vår företagsspecifika meta-data.

Observera att när vi nu gör detta så kommer de nya fälten upp för ALLA köpbara artiklar. Vill ni ha olika för olika klassificeringar så krävs lite mer kunnande.
Klicka OK hela vägen ut till sökfunktionen för artiklarna, gå sedan in igen med ”properties”  på en artikel och  granska mittfliken. Ni bör nu kunna fylla i data för respektive rubrik/grupp.

Vad kan vi nu ha denna data till? Låt oss ponera att vi lagt till länkar. Dessa kan vi koppla till vår BOM så att utsparad PDF går att klicka i som länkar oss till artikeln på internet. Prisuppgiften kan vi med formler multiplicera med antal och summera exempelvis radvis per artiklar men också per leverantör. Vi kan göra en separat BOM för det som skall köpas in färdigt alternativt  de artiklar som vi själva eventuellt tillverkar. Mycket går att göra bara vi har meta-datan i databasen per artikel.

Testa gärna, fantisera om vilken extra information som kan vara intressant och värdeskapande på företaget. I efterföljande blog-artiklar kan vi titta på hur vi använder oss av denna nya data i rapporter.

Av: Erik Skräddargård, SOLIDWORKS Electrical Expert

Erik Skraddargard
Författare: Erik Skraddargard, SOLIDWORKS Electrical Expert
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading