Tillbaka

Använda externa referenser i XDesign

XDesign

XDesign är en produkt som kommer med när man köper 3DExperience SOLIDWORKS antingen  professional och premium. Det är en ren molnprodukt som man kan köra på en platta eller mac om man önskar det. Detta kan vara väldigt bra för att kunna skapa koncept eller annat när man är på språng. Filerna kan sen lyftas in direkt i SOLIDWORKS, men editering görs bäst i XDesign då trädet inte följer med in i SOLIDWORKS. Nedan tänkte jag prata om en funktion som vi som vana SOLIDWORKS-användare tar för givet, och hur man jobbar med det i XDesign.

Arbeta In Context

I SOLIDWORKS är vi vana vid möjligheten att arbeta In Context. Vad vi vanligen menar med detta är vi i en sammanställning (vårt Context/Sammanhang) kan jobba med någon av de ingående komponenterna, och också skapa kopplingar/referenser till andra komponenter i sammanställningen. Ett exempel på detta är att vi kan skapa hål i en komponent och positionera dem så att de passar mot hålen i en annan komponent. Om hålen sen flyttas i den andra komponenten så kommer de nya hålen följa med, och komponenterna kommer alltid passa mot varandra.

Brutna referenser

Denna möjlighet finns även i XDesign. Skillnaden är att den inte är inställd på att automatisk göra det från början. Hur det fungerar är att det per automatik skapas något som kallas en Isolated External Reference. Det kan man likställa med en bruten referens i SOLIDWORKS. Referensen skapas men bryts direkt. Detta medför att eventuella förändringar inte kommer överföras till den nya komponenten.

3DExperience externa referenserMarkera hålet

Aktivera External Reference

För att få en referens som ligger kvar, så behöver man bara aktivera External Reference enligt bilden nedan. Då får man det beteendet som vi är vanan vid från SOLIDWORKS. Efter detta kan man, om man vill, välja att bryta referensen. Det finns tyvärr inte valet än att låsa referenser som i SOLIDWORKS. Har man väl gjort denna inställning att aktivera External References en gång, så ligger den kvar där tills du stänger av den.

symbolen för länk i assemblyXdesign referenser

Mattias Johansson
Författare: Mattias Johansson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading