Tillbaka

Användare berättar om SOLIDWORKS Electrical

SolidWorks Electrical tar marknaden med storm!

SolidEngineer har supportat och salufört SOLIDWORKS Electrical i drygt 2 år. Nu upptäcker fler och fler kunder fördelarna med att arbeta med samma leverantör på både Mekanik och El-sidan. Man kan säga att SOLIDWORKS för samman två olika världar. SOLIDWORKS Electrical använder sig av en SQL databas vilket möjliggör snabb och effektiv framtagning av  olika rapporter för olika ändamål, t ex antal använda komponenter, utgående förbindningstabell mm. Felsökningsrapporter finns också att tillgå. Det är inte ovanligt att ett SOLIDWORKS Electrical projekt på över 100 sidor genereras 50 av dessa per automatik. Att arbeta integrerat mellan mekanik och El har visat sig vara en fullträff. Nu ser man tydligt kablarnas placering i konstruktionen och hur mycket plats som tas i anspråk. Om man tar bort en komponent i El-Schemat så försvinner den direkt i SOLIDWORKS 3D.

Innovativa nyheter

SolidWorks har släppt en rad nyheter under året och främst har man tagit sikte på kablering, kontaktering på schemanivå och 3D-routing. Funktionen kablage solidworks electricalför att ta fram ett PLC-schema automatiskt är nu också möjligt för kontakter ”Dynamic Connector”.  Det ger en helt annan snabbhet med att generera kablage. El-schemat ligger sedan  till grund för 3D layouten och vi kan enkelt ta fram utbredningen på kablaget. Fördelen är givetvis korrekta längder och visuellt möjligheten att se hur kablarna skall dras. Man får även en rapport på om man missat att t.ex. ta med kontakter i kablaget eller outnyttjade terminaler. Hela projekt kan arkiveras vilket ger full koll på  vad man levererat till kund. Export/import via excel eller XML-formatet möjliggör ett informationsutbyte mellan SOLIDWORKS Electrical och ERP-systemet. Man kan låta komponenter vara kvar i BOMen även om symboler tas bort ”Premanent, non-Permanent”. SOLIDWORKS Electrial supportetar DWG/DXF och vid import av symboler från andra El-Schema program får man även med alla informationsbärare.

Vad löser vi med Electrical?

SOLIDWORKS Electrical är ett databas-baserat program. Detta gör att vi snabbt och enkelt kan ta fram rapporter som blir automatgenererade av systemet vilket är en stor del av en el-ingenjörs vardag d.v.s. generering av t.ex. pinout-listor, komponentlistor, kabelnumrering m.m. Det är lätt att det blir fel om dessa listor görs manuellt d.vs. mänskliga faktorn slår in med höga kostnader som följd! Vi vinner även mycket tid och säkerhet vid förändringsarbetet. Genom SOLIDWORKS Electrical Portal (webb-portal) har vi tillgång till över två miljoner relaterade komponenter på el-marknaden och olika leverantörer. Att sömlöst navigera mellan 2D-schemat och 3D CAD möjliggör kreativa lösningar inom kablering, skåpslayout mm. Informationen från 2D-schemat används direkt i SOLIDWORKS 3D CAD. Här placerar man ut komponenter på rätt plats och SOLIDWORKS sköter routingen automatiskt. Med SOLIDWORKS kan du även genomföra en utbredning av kablaget. Hydraulik-scheman hanteras också i SOLIDWORKS Electrical.

utbredning solidworks electrical

KretskortKretskort

I SOLIDWORKS Professional kan man ta in hela kretskort med all information om positioner, metadata, utrymmescheck mm. SOLIDWORKS kan läsa kretskort från IDF-format, ASCII och även direktimport från El-CAD system. Det ingår även en wizard för att underlätta importen. Detta utnyttjar vi i SOLIDWORKS Electrical för att placera ut kontakter på rätt plats samt vart vi bäst lägger kablar och ledare.

Vad säger en av användarna av SOLIDWORKS Electrical?

-Electro Heat AB

Elektroingenjören Patrik Benigar på Electro Heat AB har redan efter 6 månader blivit 4 gånger effektivare med SOLIDWORKS Electrical jämfört med tidigare El-Schema program. Så här förklarar han resan med SolidEngineer som partner och användningen av SOLIDWORKS Electrical.
” SolidEngineer ställde upp på ett professionellt sätt genom att noggrant gå igenom vilka förbättringar och tidsbesparingar SOLIDWORKS Electrical skulle ge jämfört med dåvarande El- program.  
Väldigt bra upplägg på kursen, gick i ett smidigt tempo där man man kan ställa frågor och fick ett bra samt enkelt svar tillbaks. En tvådagarskurs räckte gott och väl för att jag själv skulle kunna börja använda SOLIDWORKS Electrical.
Installationen gick snabbt och smidigt. Upplägget i SOLIDWORKS Electrical är väldigt enkelt, redan efter första projektet hade jag sparat tid gentemot mitt gamla El- program. Upplägget i programmet med att se om man glömt att lägga ut någon kabel eller plint samt det stora apparatbiblioteket har hjälp. Elektrikerna hos oss och ute hos kund har var väldigt nöjda då verkligen allt kommer med i dokumentationen för att förenkla jobbet för dem.
Då vi på Electroheat levererar många helautomatiska lösningar med PLC så har SOLIDWORKS Electricals PLC funktion hjälp väldigt mycket både för mig och för vår PLC programmerare. Variabellista fås ut automatiskt i Excel-format och kan enkelt användas till fler projekt genom att redigeras i SOLIDWORKS Electrical.
Även från kundens sida har vi fått väldigt positiv respons för den fina dokumentation man får ut via SOLIDWORKS Electrical. ”

solidworks electrical

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading