Tillbaka

Arbeta effektivt med konceptuell design

I en enkät som SolidEngineer utförde bland sina kunder tyckte 41,4% procent av de svarande att betydelsen för konceptuell design var väldigt viktig. I kontrast till detta hade bara 20,7% en strategi för konceptuell design!
SolidEngineer utförde en enkät bland sina kunder som bland annat handlade om hur de arbetar med konceptuell design idag. Där blev det tydligt att många tyckte att det var viktigt men många hade varken dedikerade resurser eller en strategi för konceptuell design.

 

VAD ÄR KONCEPTUELL DESIGN?
Det finns ingen allmänt accepterad definition av konceptuell design, däremot finns det en viss enighet om att att konceptuell design är det stadium i utvecklingsprocessen då de idéer som ligger bakom lösningen skapas. Idéegenerering och konceptutveckling är allmänna begrepp som också ligger under denna fas.

 

VÄRDET AV KONCEPTUELL DESIGN
I dag är det viktigt att få ut sina produkter snabbt på marknaden. Detta brukar tyvärr leda till att ingenjörer och designers hoppar rakt in i en detaljprojektering oforandringar_under_konceptfasen_hrch skriver en kravspecifikation utan att egentligen tagit reda på vilka de egentliga problemen är. Att genomföra en konceptuell design fas är en försäkring på att du löser roten av problemen. Den kreativa och undersökande processen har en avgörande betydelse för hur slutresultatet kommer bli. Den första idén är sällan den bästa. Att kunna brainstorma och bygga vidare på olika idéer är den bästa vägen för att komma framåt till något nytt och innovativt.

 

BRA KONCEPT FRÅN BÖRJAN KRÄVS
Då det är utifrån koncepten produkten senare vidareutvecklas krävs ett bra koncept från början. 62,1% av de tillfrågade instämde helt i denna fråga. Om koncepten inte är tillräckligt bra från början blir konsekvenserna ökade kostnader och minskad produktkvalitet. Även mycket tid kommer läggas på att omforma koncepten så att de tillslut passar. Detta skulle kunna undvikas om man lägger mer tid och ansträngingar på idéstadiet.

 

ASIEN VS EUROPA
Det kan också vara intressant att jämföra olika länders sätt att utveckla. sina produkter. De japanska utvecklarna ägnar i snitt 66% av den totala projekttiden på konceptdesign och 10% på att omforma, medan motsvarande siffror för de europeiska utvecklarna är 17% och 50%.

 

FRONTLINE
Under 2014/2015 driver SolidEngineer ett chefsforum som handlar om konceptuell design. Där utbildar vi chefer och medlemmar av ledningsgrupper i hur man kan förbereda sin verksamhet för den nya teknologin inom konceptuell design på marknaden. Inom Frontline-forumet utbildar vi och för diskussioner inom en rad olika områden: Värdet av konceptuell design, sociala mediers betydelse inom utveckling, samarbetet mellan olika generationer av konstruktörer, hur organisationen förändras, globalt utvecklingsarbete och erfarenheter av nya verktyg.

För dig som missade starten på Frontline och hade velat delta, kontakta gärna Johanna van Doorn på SolidEngineer.

Källa: http://www.finishlinepds.com/conceptual-design.html
Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading