Tillbaka

Assembly Visualization

För er som brukar använda Assembly Visualization i arbetet med era sammanställningar så vet ni att verktyget möjliggör sortering baserat på de ingående komponenternas egenskaper (custom properties). Default finns kolumnerna filnamn, antal och massa vid start av verktyget (som öppnas från Evaluate-fliken eller från Tools>evaluate>Assembly Visualization). Klickar man på pilen bredvid kolumnen ”Mass” så kan man välja bland fler egenskaper och även lägga till egna. Sorteringen visualiseras förutom i kolumnerna även med hjälp av färg i grafiken om man så vill.

Verktyget kan med fördel även användas för att utvärdera en sammanställnings ingående komponenter. Säg att vi har en assembly som tar lång tid att öppna; Då kan vi sortera de ingående komponenterna baserat på antal grafiska trianglar, öppningstid och rebuild-tid. För att aktivera dessa kolumner kan vi göra på lite olika sätt i SOLIDWORKS 2018 ;

1. Genom att klicka på denna symbol

2. Genom att klicka på pilen bredvid kolumnen ”Mass” och välja ”Performance Analysis”

3. Genom att öppna Assembly Visualisation inifrån Performance Evaluation- verktyget. Då öppnas automatiskt dessa kolumner.

Med hjälp av informationen kan vi snabbt sortera ut de undersammanställningar och eller parter som saktar ner arbetet. Sedan kan vi vidta åtgärder som t.ex att skapa en förenklad konfiguration, frysa features eller felsöka dessa komponenter.

Författare: Helene Persson

 

 

Helene Persson
Författare: Helene Persson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading