Tillbaka

Att runda ett hörn. Lucka 2.

Bakom lucka 2 i  filletkommandot-kalendern hittar vi funktioner runt Constant Size Fillet.

Generellt för fillets gäller att:

  1. Fillets så sent som möjligt i modellträdet
  2. Stora fillet före små
  3. Många fillets i samma kommando

Här kommer lite exempel på hur man kan åstadkomma detta. Pkt 1 och två är egentligen inte så mycket att orda om. Gör fillets så sent som möjligt. Ofta kan det vara lämpligt att samla fillets mot slutet av den enkla anledningen att geometrin är enklare att bygga utan alltför många avrundade hörn. Man kan också tänka sig att argumentera kring prestanda. Med alla fillets på slutet kan vi nog vara överens om att vi får bättre förutsättningar för att göra en förenklad modell genom att undertrycka (Suppress) fillets. För eventuella beräkningar gör man sig också en tjänst om fillets går att hitta mot slutet av modellträdet. Stora fillets före små är helt enkelt av den anledningen att annars blir det svårt att få plats med de stora avrundningarna. En bild man kan ha framför sig när man ska avgöra i vilken ordning fillets bör göras är att tänka sig en kula med avrundningens radie som ska kunna rulla fram och vara i kontakt med modellen där avrundningen möter omgivande ytor. Kan kulan rulla och vara i kontakt med de omgivande ytorna utan att passera alltför skarpa hörn eller kraftiga riktningsändringar kommer troligen också avrundningen att fungera.

 

 

 

Många av de avrundningar ni gör är av typen manuell Constant Size Fillet.constant-size

Man förväntas klicka på de hörn eller ytor vars kanter ska rundasav. Klick, Klick, Klick…… För att göra det lite enklare kan man välja en yta, alla kanter som omger ytan väljs då.

 

Med Tangent Propagation kan ni välja alla kanter som sitter samman med minst tangent-villkor. Med tangetprop-multradMulti Radius fillet kan ni sedan välja vilken kant av de som ni valt ska rundas av med vilken radie. Har ni däremot valt en yta kommer alla kanter att rundas av med samma radie. Låt oss komma tillbaka till det problemet.

 

 

 

 

 

Vi har ett annat verktyg för att välja många kanter. Som ni kanske sett dyker det upp en ruta vid sidan om cursorn när ni väljer kanter.

 

 

 

specvalj

De små lite otydliga knapparna betyder olika kombinationer av valda kanter. Prova ska ni se.  Ni kommer att få lite text som beskriver vilka kanter kommandot kommer att välja och dessutom ser ni de kanter som kommer att väljas upplysta. Välj det alternativet som ger bäst träff. Ofta får man de flesta man söker och ibland några för många.

multivalmultival_fillet

I detta exemplet visas alla kanter som ansluter mot den valda kantens ändytor. I detta exemplet 1 klick 33 kanter.

Alla med samma radie. Hur ändrar man en av dessa radier? Man kan tänka sig att Editera filleten och sedan leta reda på den kanten som ska få en annan radie, bocka i multi radie fillet, uppdatera och klart. Eller välj fillet kommandot igen, titta högst upp i menyn, välj FilletXpert. Här finns det möjlighet att göra allt möjligt. Välj fliken Change och peka på den fillet ni vill ändra måttet på.

feresize

Lite längre ner får ni möjlighet att ändra radien och sedan trycka på resize. I historieträdet kommer ni nu att se en filletfeature till. Filleten med en annan radie blir en egen feature. Prova samma taktik när ni valt en yta för att få tag i alla kanter runt ytan. Om ni editerar den filletfeaturen har ni ingen möjlighet att välja bort en enskild kant eftersom alla är valda via den ytan som är vald, då kan ni omigen välja FilletXpert och på Change fliken välja den avrundningen ni vill ändra radie på. Titta i historieträdet och se att featuren blivit delad så att de avrundningar med samma radie finns i en feature och de andra i en ny.

Vill ni modifiera alla fillets med en speciell radie, titta då i Tools-Find/Modify Features. Peka på den fillet med den radie ni söker, välj i rullgardinerna  och sedan find now. Listan som dyker upp ger er möjlighet att välja en, flera eller alla fillets med samma radie som den ni först pekade på och sedan genom att modifiera Parametern som filleten styrs av få alla de valda filletarna att ändras oberoende om de ingår i en eller flera olika features.

 

På tisdag öppnar vi lucka 3. Vi tittar då på några av de andra fillet sorterna och hur de kan hjälpa oss.

 

 

 

 

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading