Tillbaka

Att runda ett hörn, Lucka 3

Först, till dig som öppnat de två första luckorna: Vi förhåller oss ganska fritt till när luckor kan öppnas och vilka veckodagar som kallas tisdag.

Avrundade hörn är vi däremot noga med.

Idag: variabla avrundningar och fullradieavrundningar. 

variable1variable2

Variabla avrundningar är avrundningar där radien förändras.

Markera en kant och ange vid hur många positioner du vill ange ett värde för avrundningen. I dialogen längre ner får du sedan möjlighet att ge värden för varje position. Ska flera värden vara lika kan ni börja med dem och använda optionen set all. Alla positioner får då angivet värde. För att ändra värden markeras sedan punkter antingen i listan till vänster eller i respektive fält ute i grafiken.

Möjligen upplever ni en variabel fillet lite långsammare än en konstant, prova dock ändå denna varianten även vid konstanta radier.

Om konstant radie alternativet av någon anledning inte fungerar kan det vara värt att prova med en variabel fillet. För att den inte ska bli varierande anger ni helt enkelt samma radie på alla positioner. Detta har hjälpt till mer än en gång när konstant fillet har gett upp.

Prova också att ange 0 mm som radie. En avrundning som börjar eller slutar med 0 kan ibland vara lösningen.

Notera också att vi har två alternativ som styr hur radien växer eller krymper mellan två positioner med olika värden. Smooth respektive Straight transition.

Fullradieavrundning. Fullradieavrundning är behaglig i många avseenden. Inte minst för att det inte finns en massa optioner. Man väljer helt enkelt tre ytor och OK. Klart. Yta 1 och yta 3 förbinds med en radie med den storlek som geometrin ger.

fullround1fullround2

Den nya ytan tangerar de tre som valts. Fungerar på alla möjliga kombinationer av ytor. Kan vara ett bra alternativ på ribbor i plastprodukter där bredden på toppen av ribban kan vara lite svår att känna till på grund av släppningsvinklar. Bra med denna varianten är att ytan blir hel utan en kant högst upp.

Ett tips här är att hålla ögonen på symbolen vid sidan om muspekaren. Efter att ni valt den första utan, byts symbolen till något som inte är helt olikt en datormus. I övre högra delen av symbolen, syns något som ska se ut som en TAB-tangent. Gör man det som symbolen försöker föreslå, alltså trycker på höger musknapp, aktiveras indatafältet för yta 2 ute till vänster. Upprepar ni proceduren efter det att ni valt yta 2…. ja och så vidare. Efter att ni valt yta 3 byter symbolen utseende igen och ger oss nu möjlighet att acceptera hela kommandot, OK alltså. Man kan alltså starta kommandot, vänsterklicka yta1, högerklicka, vänsterklicka yta 2, högerklicka, vänsterklicka yta 3, högerklicka OK. Om ni tycker detta är bra så kan ni kolla efter dessa symboler hela tiden när ni använder SOLIDWORKS, de finns överallt.

Bakom nästa lucka, lucka 4, ska det skrivas om face fillet. Lucka 4 kommer efter lucka 3, men innan lucka 5. Jag har inte riktigt bestämt hur många luckor min kalender har men jag skulle bli förvånad om det blir så många som 24.

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading