SOLIDWORKS CAM Professional – fortsättning kortfilmer

I januari gjordes ett inlägg med kortfilmer om SOLIDWORKS CAM som numer erbjuds inom SOLIDWORKS 2018.  . Vi har sex kortfilmer som visar olika ämnen tillgängliga inom SOLIDWORKS CAM. I detta inlägg har vi tre kortfilmer som visar mer från modulen SOLIDWORKS CAM Professional. Läs även Mattias tidigare blogginlägg i ämnet! Filmerna berör ämnena Svarvning, Fleraxlig Bearbetning samt Dynamisk Fräsning.  Svarvning prof   Fleraxlig bearbetning prof   Dynamisk fräsning prof?     Automatisk Feature Recognition – st   TECH DB st   Simulering av verktygsbanan st   CAM UPG universal post generator st ( programvara för att skriva sina egna postprocessor)   SOLIDWORKS CAM – Tolerance Based Machining  st   Avoid Area st Automatisk Feature Bearbetning ( AFR ) TECH DB databas för hantering av operation / verktyg Simulering av verktygsbanan Avoid Area Tolerance Based Machining CAM UPG

Read more

KTH Formula Student

Vi på SolidEngineer är stolta sponsorer även denna säsong till KTH FS ( KTH Formula Student) och följer nyfiket utvecklingen av årets spännande projekt, en förarlös eldriven ”rallybil”. Projektet som löper under ett år går nu in i spännande fas där bilen ska tillverkas och monteras.  Från Gustaf Aurelius, deltagare i projektet, får vi veta att de i januari genomgick krävande prov för att tävla om plats på startbanan, FSUK – Formula Student United Kingdom. Vi förstod av projektgruppen att proven gick fint och att anmälan nu är klar och godkänd, och som Gustaf säger, ”-Nu behöver vi bara en tävlingsbar bil!” GRATTIS! Provet som gruppen klarade, består av att ha totalkontroll på ett digert regelverket som alla deltagande grupper måste rätta sig efter, det beskriver hur bilen ska designas och byggas. Utöver reglerna har gruppen fått skicka in dokument som stärker att deras designer klarar av de krav som ställs på dem, och nu […]

Read more

SOLIDWORKS CAM Del 2 – ta några minuter och se våra kortfilmer!

SOLIDWORKS CAM är en nyhet som kom med i SOLIDWORKS 2018. I tidigare bloginlägg ( januari 2018)  har Mattias skrivit om vad som ingår i den senaste releasen av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS CAM Standard, funktionaliteten erbjuder 2,5 axlig CAM. Vi har sex kortfilmer som visar på olika ämnen tillgängliga inom SOLIDWORKS CAM. Filmerna är mellan 2 till 4 minuter långa så det är lätt att få en snabb genomgång på följande områden. Vi hoppas med dessakortfilmer ge en känsla för vad de olika områdena inom SOLIDWORKS CAM erbjuder. För de användare som har mer krav på funktionalitet finns en ny produkt för att stödja funktionalitet för CAM i SOLIDWORKS, SOLIDWORKS CAM Professional. Med SOLIDWORKS CAM professional så finns det även möjligheter att använda dynamisk fräsning för att kunna få en fräsbana som ger konstant radiellt tryck på verktyget. Detta kommer ge en ökad livslängd på verktygen och ger också möjligheter till längre axiella ingrepp och ofta […]

Read more

INTEGRERAD ELKONSTRUKTION I 3D

Genom att integrera elektronik- och mekanikkonstruktion på en gemensam 3D-plattform ökar ditt företag möjligheterna att uppnå produktivitetsvinster. Istället för att förlita sig på långsamma, icke-integrerade 2D-verktyg för utveckling av kopplingsscheman, konstruktion av kontrollpaneler och skapandet av layouter för elsystem alternativt manuellt dragna ledningar, kablar mm kan företagen, konstruktörerna, tillverkarna och till sist också kunderna dra nytta av denna integration.

Read more

8 tips för att bli framgångsrik CAD-ledare

Två saker utmärker tekniskt framgångsrika företag, för det första är de bra på att med stöd av CAD teknologin skapa en effektiv produktion och en innovativ produktutveckling. För det andra gäller att dessa företag har duktiga och framsynta chefer / ledare som kan prioritera och även stimulera innovation inom företaget, dvs chefer och ansvariga som vet hur man på bästa sätt får ut det mesta av sin CAD-miljö. Idag är CAD-tekniken absolut en av hörnstenarna i produktutvecklingen hos framgångsrika företag. Men som med alla verktyg, för att få ut det mesta i din CAD-miljö krävs en bra mix av planering, organisation och kunskap. Att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt och under de rätta omständigheterna kan vara skillnaden mellan framgång eller ej. Att se till att ditt företag har de rätta CAD-verktygen och arbetar smart är din utmaning i rollen som CAD-ansvarig.

Read more