Designändringar i 3DEXPERIENCE

I 3DEXPERIENCE-plattformen finns alla möjligheter att tydligt dokumentera designändringar, från att behovet uppstår tills dess att ändringen har genomförts och godkänts. Med rollen Collaborative Industry Innovator (CII) får vi (bland annat) tillgång till apparna 3DPlay, 3DMarkup, Issue Management och Change Execution. För att vända och vrida på vår design används 3DPlay – vår viewer i plattformen. I  appen 3D Markup skapar vi bilder med tillhörande kommentarer kring föreslagna ändringar. Härifrån kan vi även generera ett så kallat Issue som automatiskt plockar med sig den information som lagts till i 3DMarkup, samt filerna det är kopplat till. Alla rapporterade Issues kan hanteras via appen Issue Management. Här kan vi se vem som skapat det, vilken/vilka filer det gäller samt eventuella andra filer som bifogats. För att sedan omsätta ett Issue till handling, skapar vi en Change Action där vi beskriver vad som ska göras, hur hög prioritet det ska få samt när det ska vara klart. Change […]

Read more

Surface Flatten: Skapa platta ytor i SOLIDWORKS

Verktyget Surface Flatten ingår i Premium-versionen av SOLIDWORKS och används för att platta ut ytkroppar eller ytor på solider. Användningsområden är till exempel vid skapandet av dekaler eller produkter med mjukt skal. Plåtdetaljer som inte är utvecklingsbara i Sheet Metal kan också plattas ut men då måste vi börja med att skapa en yta som tar hänsyn till K-faktorn för att få ett användbart resultat. Egenskaper Kommandot finns i Surface-fliken eller Insert > Surface > Flatten. Nedan kan vi se vilka alternativ vi har till vårt förfogande; Under Selections väljer vi den eller de ytor som ska plattas ut. Vi definierar även en kant eller punkt som utplattningen ska utgå ifrån. Additional Entities – I denna ruta kan vi välja att inkludera skisser eller kurvor som finns på ytan som plattas ut. Relief Cuts – Här lägger vi till skisser eller kurvor för att skapa lättnadsskärningar i den resulterande ytan. Accuracy – Ett reglage för att öka ytans exakthet. […]

Read more

Spara solid som part

När vi jobbar med multibodyparter uppstår ibland behovet att spara solida kroppar som enskilda parter. Det finns lite olika funktioner för detta så här kommer en guide till de olika alternativen och vad de innebär ; Insert into new part Sparar ut solider som separata parter eller multibodyparter (om man markerar flera samtidigt). De utsparade parterna har en extern länk till ursprungsparten. Alla förändringar som sedan görs på ursprungsparten uppdaterar även den utsparade parten oavsett om ändringen görs i ett tillbakarullat läge eller ej. Var? -Öppna mappen Solid Bodies, högerklicka på den/de solid/er som ska sparas och välj Insert into new part. Save Bodies Denna funktion sparar ut enskilda solider som parter och genererar samtidigt en feature i Featureträdet. Ändringar på ursprungsparten som görs efter denna feature följer ej med till den utsparade parten. Ifall vi däremot rullar tillbaka (rollback) i partträdet uppdateras även den utsparade parten med dessa ändringar. Det går ej att generera […]

Read more

Certifiera mera

2024 kommer med nya certifieringsmöjligheter! Som många av er säkert känner till finns möjlighet att certifiera sig för produkterna i SOLIDWORKS- och 3DEXPERIENCE-portföljen. Dessa certifieringar gäller världen över som ett kvitto på dina kunskaper. Vad är då nytt från och med i år? Numera ingår tre certifieringskoder (vouchers) per licens med aktivt serviceavtal, per halvår*. Draftsight-användare har tillgång till en Draftsight-certifieringskod per licens med aktivt serviceavtal, per halvår*. Det nya systemet ger användare möjlighet att själva hämta ut sina vouchers året runt, dygnet runt via sitt 3DEXPERIENCE Certification Center-konto. Välj fritt mellan de tillgängliga certifieringarna som ingår i certifieringsprogrammet (med undantag för Expert-nivån). Det finns ett antal förberedande kurser inför certifieringarna, dessa finner ni när ni loggar in på MySolidWorks under kategorin Training. För mer information om hur du får tag på dina vouchers, i vilka licenser de ingår, samt vilka förberedelser som krävs, läs denna guide. Användare utan serviceavtal kan certifiera sig mot en […]

Read more

Task Scheduler – jobbar när du sover

SOLIDWORKS Task Scheduler är en mjukvara som följer med installationen av SOLIDWORKS. Den används för att batch-köra uppgifter på schemalagda tider.  Syftet är att effektivisera tids- och prestandakrävande arbeten. Några exempel är; Uppdatera filer till en ny SOLIDWORKS-version, skapa pdf:er, skriva ut filer eller uppdatera filegenskaper. Vi kan även köra skräddarsydda macron eller kommandoradsargument som kan appliceras på vilket program du vill. Programmet hittas i Windows Start Menu>SOLIDWORKS Tools 20XX >Task Scheduler 20XX. Du kan även komma åt den inifrån SOLIDWORKS via Tools>SOLIDWORKS Applications>Task Scheduler; De flesta tasks i Task Scheduler ingår i SOLIDWORKS Professional och Premium men Convert files (uppgraderar filer från en tidigare version till den nuvarande) finns även i SOLIDWORKS Standard.  En Convert files task kan även fördelas över flera datorer med hjälp av Network Monitor (finner du också under Windows Start Menu>SOLIDWORKS Tools 20XX). Den dator som är koordinator för distribueringen behöver ha minst en Professional-licens. En Standard-licens kan dock användas […]

Read more