Felsökning av elementsnät (mesh) i SOLIDWORKS Simulation

Inledning Då och då ställs vi inför geometri som inte går igenom diagnostiken för en fungerande mesh. När vi arbetar i Solidworks Simulation bör vi ta höjd för: Mesh-fel kommer vara en del i arbetet som uppkommer då och då Felsökning för att hitta problematiska områden och åtgärda dem är en process. Att hitta dessa fel kräver viss träning och några verktyg. Var uppstår mesh-problematik? Vanligaste fallen där mesh-problematik uppstår: Sammanställningar med varierande storlek på de ingående parterna Innebär i vissa fall att det är svårt att man inte hittar rätt storlek på elementsnätet Multibody parter med varierande storlek på de ingående parterna Samma gäller som för sammanställningar Komplex geometri Denna geometri kännetecknas ofta av många små detaljer Områden där små kanter och gap kan finnas Skadad geometri Kan uppstå vid import av universella filformat Kan i vissa fall även uppstå vid export. Vanligt är då att exporten innehåller en skadad importerad fil. Importerad geometri […]

Read more

Partial Fillet – dags att runda av, featuren går mot sitt slut!

Använd Partial Fillet rätt. Ibland har vi behovet att lägga en avrundning eller en fas på endast en del av en kant. Tidigare fick vi använda oss av en skärande feature med en specifik längd, eller dela geometrin med Split Line för att få ett stopp. I SOLIDWORKS 2019 kom funktionen Partial Chamfer and Fillet som gör denna operation mycket enklare. Har vi valt flera segment för avrundning behöver vi sedan markera respektive linje för att få möjlighet till editering. Start condition och End condition nollställs när vi väljer en ny kant. Tips! Ett liten nyhet och ett tips är att du nu kan starta mätverktyget Measure när du inne i kommandot för att mäta avstånd vi inte har men som på något vis påverkar avrundningens längd. Att tänka på: Denna funktion fungerar för avrundningar av typen Constant radius och faser med alternativet Offset Face.

Read more

Övergjutning med SOLIDWORKS Plastics

Read more

Lägga till råmaterial i SOLIDWORKS CAM

Stock Manager i SOLIDWORKS CAM 2018 Det finns flera alternativ när det kommer till att bestämma sitt råmaterial i SOLIDWORKS CAM. Alternativen rör sig mellan minsta möjliga volym för geometrin (Bounding Box), till en egendefinierad skiss (Extruded Sketch) Bland de olika alternativen finner vi Part File. Möjligheten att återanvända partfilen alternativt en av partfilens konfigurationer. För den som bereder filer där viss bearbetning redan är utförd kan denna funktion vara ett alternativ. Detaljen kanske redan innehåller ett antal svarvade områden alternativt har geometrin skurits ut på något vis och ska därefter beredas vidare.  Om dessa områden finns definierade som features i modellen, kan dessa låsas för att skapa en Stock. Förfarandet beskrivs i några steg nedan. Starta Add-in SOLIDWORKS CAM           Gå till Camworks Feature Tree. Högerklicka på Stock Manager och välj Edit Definition.           Markera ikonen Part File. Lägg märke till råmaterialets storlek.       […]

Read more

Intersect – ett universalverktyg

Intersect är ett multiverkyg som kan användas i alla modeller. Verktyget gör det möjligt att skära solider med ytor eller plan för att ändra en befintlig geometri. Det går även att skapa ny geometri med Intersect verktyget. Kommandot är alldeles ypperligt att använda för att finna inneslutna volymer i modeller som är uppbyggda med kombination av solider, ytor och plan. Intersect gör det möjligt att skapa en solid geometri från ett slutet hålrum. Hålrummet kan avgränsas med plan eller ytor med varierande form. Du kan också slå ihop solider med hjälp av verktyget.

Read more