Övergjutning med SOLIDWORKS Plastics

Read more

Lägga till råmaterial i SOLIDWORKS CAM

Stock Manager i SOLIDWORKS CAM 2018 Det finns flera alternativ när det kommer till att bestämma sitt råmaterial i SOLIDWORKS CAM. Alternativen rör sig mellan minsta möjliga volym för geometrin (Bounding Box), till en egendefinierad skiss (Extruded Sketch) Bland de olika alternativen finner vi Part File. Möjligheten att återanvända partfilen alternativt en av partfilens konfigurationer. För den som bereder filer där viss bearbetning redan är utförd kan denna funktion vara ett alternativ. Detaljen kanske redan innehåller ett antal svarvade områden alternativt har geometrin skurits ut på något vis och ska därefter beredas vidare.  Om dessa områden finns definierade som features i modellen, kan dessa låsas för att skapa en Stock. Förfarandet beskrivs i några steg nedan. Starta Add-in SOLIDWORKS CAM           Gå till Camworks Feature Tree. Högerklicka på Stock Manager och välj Edit Definition.           Markera ikonen Part File. Lägg märke till råmaterialets storlek.       […]

Read more

Intersect – ett universalverktyg

Intersect är ett multiverkyg som kan användas i alla modeller. Verktyget gör det möjligt att skära solider med ytor eller plan för att ändra en befintlig geometri. Det går även att skapa ny geometri med Intersect verktyget. Kommandot är alldeles ypperligt att använda för att finna inneslutna volymer i modeller som är uppbyggda med kombination av solider, ytor och plan. Intersect gör det möjligt att skapa en solid geometri från ett slutet hålrum. Hålrummet kan avgränsas med plan eller ytor med varierande form. Du kan också slå ihop solider med hjälp av verktyget.

Read more