Grunder i SOLIDWORKS Composer

    Med SOLIDWORKS Composer kan du väldigt enkelt skapa bilder och illustrationer utifrån en CAD modell, t ex SOLIDWORKS 3D CAD. Vi går igenom licenser och visar workflow för att spara ut bilder och PDF från Composer.

Read more

SOLIDWORKS Electrical – Kablage (Harness routing)

För att kunna få ut maximalt av ditt arbete i SOLIDWORKS Electrical så finns det väldigt många sätt att automatisera delar i programmet, här kollar vi på några delar som man snabbt och enkelt kan lösa med väldigt få knapptryckningar. Det vi kollar på är hur man tar in färdiga kretsar genom macro och ”kopplar” dessa korrekt. Snabbt kunna få fram en utgående förbindningstabell och avslutningsvis så tar vi fram uppdaterade dokumentering med bland annat en komponetlista.

Read more