Find unconstrained body

De flesta som suttit lite i SOLIDWORKS Simulation har någon gång stött på en modell där det är svårt att få igenom en beräkning. Många gånger kan man då få upp denna ruta: En vanligt förklaring till meddelandet är att någon detalj inte sitter ihop med övriga modellen och därför kan röra sig med en stelkroppsrörelse. Ibland kan det vara lite lurigt att lista ut vilken komponent som spökar. Som tur är finns dock, sen några år tillbaka,  ett funktion i programmet som hjälper till med just det här; Find underconstrained bodies. Du hittar funktionen via högerklick på connections. Funktionen har två flikar. De ena, underconstrained bodies, visar om det finns kroppar med lösa frihetsgrader samt vilka dessa isf är. Resultate visas dels i en lista, dels grafiskt på skärmen. Det finns en flik till här som heter show interaction, denna gör precis tvärtom mot unconstrained bodys kan man säga. Den visar alla ställen det finns […]

Read more

Få snabbt fram rätt design

För att få fram rätt utseende så finns det flera möjligheter i verktygslådan, med topologistudie så har man möjlighet att ta fram en perfekt modell utifrån en bounding box. Denna metoden har möjlighet att sätta in produktionsbegränsningar, men gör sig oftast bäst när man 3d printar och har lite mer möjligheter till friare utseende. Men om man har en mer uppstyrd design hur gör man då? Jo det är här designstudie optimering kommer in i bilden, den har inte alls möjlighet till lika radikal förändring av modellen som topologistudien har. Utan här väljer man några få attribut och sätter ett spann som man vill att detta ska hålla sig inom.  Så som vi ser i exemplet nedan så har vi valt att andra några radier inom ett intervall och tjockleken mellan 3–7 mm för att testa om vi kan komma ner i tjocklek och då antagligen vikt genom att modifiera radierna. Så på den ena […]

Read more

Kunna hantera och rapportera uppkomna problem

När man håller på att konstruera saker så hamnar man nästan alltid i lägen som gör att man inte får ut den produkten man önskar eller att det kommer ta längre tid. När dessa problem/avvikelser dyker upp är det viktigt att rapportera dessa på ett bra sätt. Idag används en massa olika system till detta och det är även i delen som han har nytta av appen issue management i CII rollen. I appen issue management har man bra koll på vilka issue som man har just nu och var dom ligger i för status. När man ska lägga till en ny issue så kan man också göra det via detta gränssnitt. Som så många andra gånger när vi pratar om CII rollen så finns det även ett grafiskt fönster som lämpar sig väl att antingen granska issues som påverkar en modell eller att lägga till nya på denna modellen. Kollar vi i bilden nedan […]

Read more

Livscykelhantering

Collaborative lifecycle och relations explorer Dessa appar hänger egentligen inte ihop, men fungerar väldigt bra i tandem. Det man gör med collaborative lifecycle är att kunna hoppa mellan olika grenar och revisioner av en fil och förändra var den ligger i livscykeln: In work, released etc. För att kunna få en bra överblick över detta och för att se var filerna ligger och relationerna mellan filerna så har vi relations explorer. Det man kan göra med relations explorer är att se alla relationer uppåt och nedåt kring filen i ett grafiskt gränssnitt. För att det inte ska bli helt oöverskådligt så väljer man själv med ett plus och ett minustecken det man vill och inte vill se. På detta vis är det väldigt enkelt att snabbt kunna överblicka vilka ingående delar som är godkände och inte. Det som man också kan göra att se vilka toppsammanställningar något ingår i för att se vad som kommer […]

Read more

Hinner du leverera i tid?

Den funktionen jag tänkte vi ska kolla på i detta avsnitt är en app som heter Product structure explorer. Den används för att på ett väldigt grafiskt sätt representera de olika egenskaperna som finns inlagda på dina modeller. För att ta ett exempel på vad som kan vara intressant att visuellt representera så kan det vara hur mycket som är inköpt kontra egenproducerat. Av det egenproducerade hur mycket ska in i printern, svarven, fräsen osv. Man kan lägga in vilka custom properties man vill i plattformen, så här är det mer fantasin och nyttan kontra arbetsinsatsen som avgör vilka data som man vill få in. I bilden nedan visas leveranstiden på inköpta komponenter. Det är som sagt mest fantasin/behovet som sätter gränser, men om man kollar på de mest självklara delarna så är det som vi sa tidigare gällande inköpt eller egenproducerat, men även för att snabbt visuellt se vilka som är godkända och klara […]

Read more