Uppgradera Toolbox manuellt

Vid uppgradering av SOLIDWORKS till en senare version så kan man låta installationsprogrammet uppgradera toolboxdatabasen automatiskt. Men har man till exempel en gemensam Toolbox på en nätverksplats, eller om man glömt låta installationsprogrammet uppdatera så finns det även möjlighet att uppgradera Toolboxen “manuellt” med hjälp av verktyget Update Toolbox Database. 1. Skapa en backup av nuvarande toolbox. Toolboxdatabasen ligger som standard direkt på C:\  i en mapp med namnet SOLIDWORKS Data. Högerklicka på denna mapp och välj Kopiera och högerklicka sedan i en mapp och välj Klistra in. 2. Update Toolbox Database För att kunna utföra vår manuella uppgradering måste vi starta ett program som heter Update Toolbox Database. Detta program kommer med installationen av SOLIDWORKS och hittas vanligtvis via sökvägen: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities. Högerklicka på filen UpdateBrowserDatabase.exe och välj Kör som Administratör. 3. Inställningar Verifiera att sökvägen som står till höger om texten Database To Update pekar till Toolboxen som ni vill uppdatera. […]

Read more

IF-satser i ekvationer

Nu är det dags för oss att ta en titt på de olika sätten vi kan använda oss av IF-satser för att bestämma utfallande data i olika delar av SOLIDWORKS. IF-sats i BOM En BOM-lista är något som de flesta företag använder sig av för att beskriva innehållet av en sammanställning på ett kort och konkret sätt. Den inbyggda funktionaliteten i dessa listor räcker långt, kanske hela vägen i mål. Men ibland så behöver man ha ut mer avancerad data, där olika värden ska skrivas ut beroende på olika faktorer. Då kan IF-satser i en ekvation hjälpa oss! En IF-sats i en BOM-lista skrivs på följande form: IF(”Villkor”;”Värde om villkoret är sant”;”Värde om villkoret är falskt”) Viktigt att veta här att om man till exempel vill använda sig av en property som en del av villkoret eller värdet som ska skrivas ut anges dessa properties inom apostroftecken (“). Om man istället vill använda sig av […]

Read more

Selection Sets och Advanced Selections

Selection Sets i SOLIDWORKS Selection Sets är något som har funnits i SOLIDWORKS sedan version SOLIDWORKS 2015, men det finns nog ändå många som inte utnyttjar eller ens vet att denna funktionalitet existerar. När man finner sig i en situation där man ständigt behöver välja samma ytor/kanter/komponenter kan detta spara otroligt mycket tid och frustration. Ett Selection Set tillåter er att gruppera ihop ett antal selekterbara objekt i en sammanställning eller part så att man kommer åt dessa via ett enda klick i designträdet. Skapa ett Selection Set. Att skapa en gruppering av objekt är väldigt simpelt. Det räcker med att man väljer det man vill ha i sitt set, klicka höger musknapp, välj Save Selection, och sedan New Selection Set. Nu när vi skapat vårt grupp finner vi det i vårt designträd, i mappen Selection Sets. Om vi klickar på vårt nyskapade set så kan vi nu lätt lägga till ett appearance genom att […]

Read more

Windows snabbstart

Rensa minnet i Windows Ibland när man jobbat i Solidworks under en längre period så kan konstiga små problem uppstå, t.ex. att en meny börjar bete sig annorlunda från hur den brukar. Vid detta tillfälle är det många som väljer att starta om datorn, vilket är ett bra beslut. Men när datorn startats om så är problemet fortfarande kvar. Och då kan ju inte problemet bero på något som ligger kvar i minnet, för datorn har ju rensat sitt minne vid omstarten, eller? Snabbstart i Windows 10/11 Snabbstart är en funktionalitet i Windows 10 och Windows 11 som ofta är påslagen automatiskt vid installation av Windows. Konsekvensen av denna inställning, om den är påslagen, är att istället för att datorn stänger av sig när man väljer alternativet Stänga av datorn så går istället datorn in i ett hybridläge mellan Stänga av datorn och Strömspararläge. Så när man trycker på knappen Stänga av datorn så sparas […]

Read more

SOLIDWORKS Enhancement Idea

SOLIDWORKS Enhancement Idea Efter man jobbat i SOLIDWORKS under en längre tid så börjar man känna programmet så väl att man kanske även har lite synpunkter, vad som skulle kunna göra programmet bättre. Men om man nu har en riktigt bra idé, hur tipsar vi SOLIDWORKS om detta? Med det som tidigare hette Enhancement Requests men som nu heter Enhancement Ideas! Sedan tidigare i år har en 3DExperience plattform skapats för dessa ideér som heter 3DExperience Enhancement Ideas Community. Här kan man söka och rösta på tidigare förslag. För att söka efter tidigare förslag, använd sökfältet (1). Om du istället vill sortera vad som visas på sidan kan du använda taggar för att begränsa innehållet. Tryck på tag-knappen (2) för att få fram sidomenyn (3). Här kan du t.ex. välja att bara visa förslag inom en viss tidsram, med en viss status, en viss kategori o.s.v. Om sökningen inte ger något resultat och man istället […]

Read more