Måttsätt din break view!

I flera samtal jag haft har jag fått frågan om det går att skapa sin break view med mer precision då det är svårt att vara exakt när man drar ut brytlinjerna. Ett smart sätt om man vill ha sina brytlinjer exakta är att måttsätta dessa. Detta gör du genom att: 1. Skapa en Break View på vanligt vis 2. Slå igång Smart Dimension verktyget 3. Välj en av brytlinjerna och välj sedan den delen av geometrin du vill måttsätta från och skriv in måttets värde 4. Repetera för den andra brytlinjen 5. När du måttsatt båda linjerna och trycker Escape så gömmer sig måtten Du kan nu verifiera att måttsättningen fungerat genom att t.ex. ändra den totala längden av parten, brytlinjerna hamnar på samma plats oavsett hur lång parten är. För att kunna se och editera måtten igen är det bara att trycka på en av brytlinjerna så visar sig måtten på nytt. För […]

Read more

Custom properties för cutlist items

När man jobbar med weldments och structural members så skapas automatiskt en s.k. cut list eller kaplista för alla separata structural members. Dessa cutlist items, som hamnar i kaplistan, får sina egna custom properties enligt nedan bild. Men om vi inser att vi alltid skulle vilja ha med vikten för de olika delarna också, går det att spara så detta alltid följer med när man skapar en ny part? Svaret är ja, förutsatt att vi skapar en ny partmall som vi använder just när vi jobbar med weldments. Vi börjar med att öppna upp den mall som vi vill använda som grund, i mitt fall väljer jag mallen som heter Part. Det första vi vill göra är att lägga in en Weldment instans. Detta görs genom att gå till Insert -> Weldments -> Weldment Om vi sedan högerklickar på instansen och väljer Properties så kommer en Custom properties dialogruta upp. I denna kan vi fylla […]

Read more

Ändra formatet för hole callout

Hole callout hämtar sin information från hole wizard eller från ett cirkulärt extruderat cut. Den kan innehålla en beskrivning, storlek på hålet, djup, kvantitet etc. Men varför skulle man vilja ändra på den texten? Ta exemplet nedan: Jag tycker det blir otydligt med symbolanvändningen och vill istället att det ska skrivas ut “Counterbore” respektive “Countersink” så det blir övertydligt vad det handlar om för hål. Så hur kan vi välja vad för information vissa håltyper ska visa i sin hole callout? Genom att editera hole callout filen. Vi kan hitta sökvägen till denna fil genom att gå till System options->File Locations-> “Hole callout format file”. I denna mapp finns det två filer som har med hole callout att göra: calloutformat.txt och calloutformat_2.txt. Det som skiljer dessa är att calloutformat_2.txt är en simplifierad version av calloutformat.txt. Solidworks använder per default calloutformat.txt, så det enda sättet att få solidworks att använda calloutformat_2.txt är att byta namn på […]

Read more

Dölja ytor i Mate-verktyget

Kortkommando som döljer yta Vi har alla varit i en situation där vi försöker skapa en mate men hur mycket man än vrider och vänder på kameran så går det inte att att välja ytan utan att något kommer i vägen.  Sedan SOLIDWORKS 2018 har det funnits ett kort-kommando för att dölja ytor när man skapar en mate, och det är ALT-knappen. Håller man över en yta och trycker på ALT-knappen blir denna yta transparent, och man kan sedan utan problem välja en yta som tidigare var dold. För att göra ytan synlig igen kan man trycka Shift + ALT medan man håller muspekaren över ytan. Vill man visa alla ytor man dolt är det bara att trycka ESC-knappen en gång så visas alla ytor igen. Denna funktionalitet finns i följande verktyg: 1. Insert Mates 2. Edit Mates 3. Copy with Mates 4. Mated Entities

Read more