Vad gör en bra stekpanna bra?

Har du också undrat vad som gör en stekpanna till just det – en bra stekpanna? Idag ska vi simulera värmeöverföring i olika material för att sedan undersöka om något material är bättre för att skapa en bra stekpanna.   Vilket program? Simulation Professional eller Thermal SOLIDWORKS Flow Simulation Vid värmeberäkningar rekommenderar vi i de flesta fall mjukvaran SOLIDWORKS Flow Simulation. Det finns tre olika typer av värmeöverföring: Konvektion leder värme från en solid materia till en gas, till exempel luft. Exempel, en grill kyls ned av luften omkring samtidigt som luften värms upp av grillens värme. Värmestrålning värmer omgivningen och kan studsa mot material. Värmeledning sker när ett material blir varmt och transporterar temperaturen genom andra material vid direkt kontakt. Alla värmeöverföringar kommer att spela roll för vilket resultat vi får och hur vi sedan ställer oss till det. Både SOLIDWORKS Simulation Professional och SOLIDWORKS Flow Simulation klarar av värmeberäkningar. I Flow Simulation behövs […]

Read more

Är en ko mer aerodynamisk än en SUV?

Har ni sett memen där det påstås att en ko är mer aerodynamisk än en SUV? Idag testar vi det i xFlow. Hur ser processen ut när vi tar fram en sådan här simulation? Allra först behöver vi skapa en 3D modell och en miljö där vi kan blåsa luft på objektet. Därefter bestämmer vi i vilken hastighet luften ska blåsa över objektet. Vi har använt oss av xFlow för att simulera denna modell. I xFlow finns färdiga miljöer för vindtunnlar som gör det snabbt och enkelt att simulera aerodynamik. Det finns även luftmiljöer om man vill testa en flygplansvinge till exempel. Det enda vi behöver göra i den här förinställda miljön är att positionera vår 3D modell och definiera riktning för luftströmmen. Vi behöver även se till att rummet/miljön är tillräckligt stor för att luften ska få plats att flöda runt modellen när vi har definierat luftvolymen. Vad är nyttan med att göra simuleringar? […]

Read more