PDM återställer visningsläget i Windows Explorer?

Har du problem med att ditt valv ”hoppar ur” visningsläget du valde sist du var inloggad? Så här fixar du det i Windows 10…

Read more

PDM Professional och Tasks (Del 1/3)

Med hjälp av API:er som skapar add-ins i SOLIDWORKS PDM Professional, kan man konfigurera och köra många olika sorters automatiserade uppgifter i sitt arbetsflöde. Automatisk eller manuell En Task kan vara automatisk och ske i samband med att man flyttar filer från en status i arbetsflödet till en annan (till exempel när något godkänns av granskning så skapas en PDF på ritningen som hamnar i en mapp för produktion), eller manuell på så sätt att man högerklickar på önskad fil och väljer att utföra kommandot. Det senare kan vara mer praktiskt om man exempelvis bara behöver step-filer av sina modeller då och då, och inte varje gång man frisläpper dokument. Man kan konfigurera dem så att de finns i båda lägena men då bör man tänka över både en och två gånger hur det faller ut i praktiken. Det är ofta enklare att kopiera en befintlig regel och ställa om den till manuell/automatisk och på […]

Read more

PDM – Mäta i Preview Pane?

I Preview-fliken finns mycket funktionalitet som kan bespara en mödan att öppna komponenter i SOLIDWORKS – till exempel att mäta. För att kunna nyttja den här funktionen måste man först ha rätt inställningar i sitt valv.

Read more

Installera Visualize 2017

Om du har en SOLIDWORKS Professional eller Premium med aktivt serviceavtal, så ingår det en Visualize Standard 2017. Men hur hämtar man hem den?

Read more

Snabbtips – Flytta och byt namn utan att tappa referenser

Hjälp! Jag bytte namn/flyttade på min part och nu hittar SOLIDWORKS den inte? (OBS! Dessa moment gäller för de som inte har PDM-system!) Det kan bero på sättet du har valt att döpa om din fil, programmet förstår nämligen inte på egen hand att en omdöpning har skett. Samma sak när man flyttar den i Windowsutforskaren med vanliga kommandon som ctrl+C, ctrl+V eller drag och släpp, eller vill ersätta en fil med en annan. Gör det istället till en vana att högerklicka på filen, gå till SOLIDWORKS-menyn och välj där ’Move’ eller ’Rename’ (se till att “Update Where Used” är ibockad). Detta fungerar OM alla berörda dokument ligger på samma ställe. Om inte: SOLIDWORKS kan behöver hjälp att hitta alla sökvägar till alla olika ställen som refererade filer finns – man kanske har ritningar på ett separat ställe eller en komponent som ingår i många sammanställningar. Använd verktyget SOLIDWORKS Explorer för att lägga till sökvägar: […]

Read more