PDM återställer visningsläget i Windows Explorer?

Har du problem med att ditt valv ”hoppar ur” visningsläget du valde sist du var inloggad? Så här fixar du det i Windows 10…

Read more

PDM Professional och Tasks (Del 1/3)

Med hjälp av API:er som skapar add-ins i SOLIDWORKS PDM Professional, kan man konfigurera och köra många olika sorters automatiserade uppgifter i sitt arbetsflöde. Automatisk eller manuell En Task kan vara automatisk och ske i samband med att man flyttar filer från en status i arbetsflödet till en annan (till exempel när något godkänns av granskning så skapas en PDF på ritningen som hamnar i en mapp för produktion), eller manuell på så sätt att man högerklickar på önskad fil och väljer att utföra kommandot. Det senare kan vara mer praktiskt om man exempelvis bara behöver step-filer av sina modeller då och då, och inte varje gång man frisläpper dokument. Man kan konfigurera dem så att de finns i båda lägena men då bör man tänka över både en och två gånger hur det faller ut i praktiken. Det är ofta enklare att kopiera en befintlig regel och ställa om den till manuell/automatisk och på […]

Read more

Installera en PDM-klient

För att kunna logga in och använda ett PDM Standard eller Professional-valv måste en s.k. klient vara installerad på datorn. Det finns två vägar att påbörja detta, vilket som passar just er kan bero på olika anledningar, till exempel: Licenstyp CAD Editor på fåtal datorer – alternativ 1 Licenstyp Contributor eller Viewer – alternativ 2 Många klienter ska installeras på företaget – alternativ 2 + dela ut installationsfiler   Första alternativet – SOLIDWORKS Installation Manager (fr.o.m. 2016) Ladda ner Installation Manager från ditt Customer Portal-konto. Om du redan har SOLIDWORKS installerat, går du till programmet från Kontrollpanelen>Program och funktioner, högerklickar och väljer ”Ändra…” Under Product Selection, bocka i SOLIDWORKS PDM Client och fortsätt sedan genom hela installationen. OBS! Ibland syns inte klienten på den här sidan, utan man får istället gå vidare till Summary och klicka på Products to Add…   Andra Alternativet – fristående installation Enligt första steget i alternativ ett, måste man ladda […]

Read more

PDM – Mäta i Preview Pane?

I Preview-fliken finns mycket funktionalitet som kan bespara en mödan att öppna komponenter i SOLIDWORKS – till exempel att mäta. För att kunna nyttja den här funktionen måste man först ha rätt inställningar i sitt valv.

Read more

Installera Visualize 2017

Om du har en SOLIDWORKS Professional eller Premium med aktivt serviceavtal, så ingår det en Visualize Standard 2017. Men hur hämtar man hem den?

Read more