Skapa mates snabbare med dessa metoder

Spara tid att skapa sammanställningar med fyra mate tekniker: SmartMates Mate Reference Multiple Mate Mode Copy with Mates   SmartMates: SmartMates är ett sätt att skapa standard mates snabbt. Detta kan göras på två sätt: Ta tag i en parts geometri, med ALT-knappen intryckt, samt dra och släpp. Använd Move Component med SmartMates aktiverat.   Mate reference: Mate reference är en teknik för att snabba upp placeringen av komponenter som “alltid” ska sitta mate:ade på samma sätt. Tekniken bygger på att man fördefinierar halva mate:t i parten. När den sen dras in i en sammanställning letar den efter den andra halvan.   Multiple Mate Mode: Normalt skapas mates mellan två komponenter åt gången. Har man flera komponenter som skall mate:as mot en och samma komponent (t ex möbler på ett golv) kan  Multiple Mate Mode bistå med att snabba upp processen.   Copy with Mates: Copy with Mates möjliggör att kopiera ett antal komponenter och […]

Read more

FilletXpert

Sedan 2013 har SolidWorks haft ett tillägg till fillet-funktionen kallad FilletXpert, möjligtvis oftast sneglad på, mer sällan använd. Så låt oss bli FilletXpert experts … Tanken bakom FilletXpert är att assistera i processen att lägga till och ändra avrundningar med konstant storlek. Assistansen kommer i form av möjligheten att välja flera kanter automatiskt, samt att kunna redigera avrundningarna i efterhand, och att lösa svåra avrundningar. Mycket av funktionaliteten som introducerades med filletXpert kan nämligen nås utan att vara inne i fliken som heter FilletXpert. Men först, tre funktionsflikar finns inom FilletXpert: Add, Change, och Corner. Add: Mycket riktigt är add-fliken till för att lägga till fillets. Det kraftfulla här är alternativen som dyker upp som ett verktygsfält när en enskild kant väljs. Det går att därmed få kanter automatiskt valda för avrundning. Detta verktygsfält dyker även upp vid manuell avrundning. En kritik till denna funktionalitet har varit att den ofta inte har exakt det alternativ […]

Read more