Tillbaka

Bästa metoderna för effektiv industridesign

– framtidens industridesigner, Del 1

Att få företagets marknadsandel att växa är starkt kopplat till produktinnovation och ett starkt varumärke. För det krävs det att företaget använder moderna arbetssätt för industridesign. På en alltmer global och därmed konkurrensutsatt marknad behöver produktutvecklingsföretag flexibla och lättanvända verktyg för industridesign. Verktygen och arbetssätten behöver främja kommunikation mellan kunder, leverantörer och ingenjörer för att få insikt från kunder, korta ned ledtiderna och verkligen få produkterna att differentiera sig på marknaden.

FRAMTIDENS INDUSTRIDESIGN KRÄVER MER SAMARBETE OCH EFFEKTIVISERAD PROCESS

”Ingenting är så kraftfullt som en idé vars tid är kommen”, skrev Victor Hugo. Men som industridesigners vet, är det en utmaning att överföra innovativa idéer och koncept till papper, en solid modell, en 3D-tryckt prototyp eller en faktisk produkt. Det är är då det slutligen avgörs när och om tiden är redo för en produktidé. Industridesign är grunden för både innovation och differentiering i produktutvecklingen och du som industridesigner spelar en viktig roll när det gäller att skapa den estetik som avgör om en produkt lyckas eller inte.

I takt med att marknaden för nya produkter blir alltmer global, inte bara när det gäller kunderna utan också när det gäller nya och oförväntade konkurrenter, har det blivit viktigare
än någonsin att korta ned ledtiderna. Därför krävs det lösningar som gör designarbetet ännu effektivare och mer samarbetsinriktat för att nå framgång med nya produkter. Industridesigners har ofta tillgång till många verktyg för konceptutveckling, med allt från handskissning och modellering i lera till datorbaserade program för ritning och ytor. Baksidan med att arbeta i olika verktyg är att olika steg utförs i separata miljöer, det leder till att produktutvecklingsarbetet blir uppbrutet utan sammankoppling och samarbete, vilket i sin tur leder till onödig tidsåtgång och högre kostnader.

Som industridesigner idag behöver du arbeta i en synkroniserad lösning för att kunna göra verklighet av dina idéer på ett konkurrenskraftigt sätt genom samarbete och interaktion med övriga intressenter i projektet. Du behöver friheten att snabbt kunna skapa flera koncept på kort tid, och att ta fram och utvärdera åsikter och feedback från intressenter i realtid, innan du integrerar dina data med system för konstruktion, teknik och tillverkning. Du behöver arbeta med att förenkla arbetsflöden och konceptgranskningar via en kommunikationslänk som påminner om sociala nätverk till dina samarbetsparter.

 

BEST PRACTISES FÖR DEN MODERNA INDUSTRIDESIGNERN

Industridesign utspelar sig inte på en isolerad ö och inte heller endast i de inledande stadierna av produktutvecklingen. Lyckad industridesign måste löpa genom alla produktutvecklingens tre primära områden:
• Produktplanering och strategiSW_Industrial_Designer_2
• Design och teknik
• Prototypframtagning och verktyg

Industridesign spelar en viktig roll genom alla dessa stadier, med slutmålet att föra en produkts utseende, känsla och personlighet hela vägen till marknaden. Det är framförallt det som kännetecknar ett välutvecklad process för industridesign: förmågan att skapa och bibehålla en produkts utseende, varumärkesidentitet och marknadsdifferentiering genom hela utvecklingsarbetet från den inledande konceptutvecklingen fram till produktion på ett integrerat sätt som eliminerar omarbete och dubbelarbete.

 

PLANERING OCH STRATEGI

Det är ditt ansvar som industridesigner att omvandla en diffus produktidé till ett påtagligt designkoncept för vidare utveckling. För att skapa koncept som ger en känslomässig koppling hos konsumenterna, förmedlar en konsekvent varumärkesidentitet, löser verkliga kundbehov och möter konstruktions- och tillverkningskrav, måste du samla på dig kunskap och insikter om den potentiella kundens användning av produkten.

Dessa 5 steg bör du gå igenom för att säkerställa att din produkt har ett värde på marknaden:
• Analysera marknadsundersökningar
• Definiera ett tydligt produktsyfte
• Etablera konstruktionsparametrar
• Skapa en look och en känsla – varumärkets identitet
• Ta fram konceptskisser
• Producera konceptbilder

 

DESIGN & TEKNIK

När du har skapat ett antal möjliga koncept är det dags att välja en bestämd metod för vidare utveckling och konstruktion till färdig produkt. Det finns de som anser att när ett industridesignkoncept lämnas över till mekanikkonstruktörer så är det slutet på industridesignfasen och en del produktutvecklare arbetar på det sättet. Men i ett modernt arbetssätt har industridesign en vidare roll i att säkerställa att de designförändringar som behövs för att uppfylla prestanda- och tillverkningskrav inte ställer sig i vägen för eller förstör produktens estetik.

Genom att utföra följande steg kan industridesignerns arbete sträcka sig längre än konceptfasen och få en större påverkan längre fram i produktutvecklingen:
• Skapa ytgeometriSW_Industrial_Designer_3
• Tillämpa ytgeometri på solida 3D-modeller
• Genomföra designgranskningar
• Åtgärda prestanda-/tillverkningsproblem redan i konceptfasen

 

PROTOTYPFRAMTAGNING & VERKTYG

Industridesign har ett syfte även efter att produkten är färdigkonstruerad. För att verkligen få fram industridesignens estetik med både funktionella och estetiska aspekter, krävs det vanligen en fysisk prototyp.
Utvärderingen av prototyper och frågor kring producerbarhet leder ofta till behov av konstruktionsändringar. Det i sin tur kan påverka ändringar av det ursprungliga designkonceptet. Att upprätthålla designen hela vägen till tillverkning underlättas genom att använda ett integrerat verktyg för industridesign. Med detta kan de ändringar som görs till följd av utvärdering av prototyper och/eller tillverkningsfrågor göras snabbare. Det beror på att du inte behöver börja om från början vid ändringar utan kan exportera optimerade designkoncept i format som kan användas direkt för:
• Rapida prototyper
• Export av produktionsdata (materialspec. samt dokumentation för kvalitetskontroll)
• Verktygskonstruktion
Målet är att designen ska samverka med krav på material, funktionalitet och producerbarhet samtidigt som de designelement som skapar känslor hos kunderna, leder till kundnöjdhet och skapar lojalitet till varumärket bibehålls.

Läs gärna mer om SOLIDWORKS Industrial Design »

[contact-form-7 id=”1358″ title=”CTA-bloggpost”]

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading