Tillbaka

Bättre prestanda för stora mönster

Då och då får vi frågor från kunder om det finns tips och inställningar för att förbättra prestandan när man skapar mönster med många instanser. Stora mönster kräver en del beräkningsresurser & tid. Det som händer i programmet när man skapar ett featuremönster är att SOLIDWORKS genererar en kropp som sammanfogar alla instanser av mönstret. Sedan ska detta även genereras grafiskt med alla nya kanter och hörn -vilket kräver en del resurser.

Något man bör fråga sig innan man skapar ett stort mönster är om det verkligen behöver vara ett mönster, dvs ska det enbart visualisera hur något ska se ut? Eller krävs ett mönster för partens funktionalitet eller för att den ska kunna tillverkas?
I det första fallet kanske en textur som visualiserar mönstret kan appliceras på parten istället. Detaljer för tillverkning kan läggas till på ritningen ändå.

Om man kommer fram till att ett mönster ändå är nödvändigt så kommer här ett antal tips för bättre prestanda;
• Feature patterns är bättre än Sketch patterns.
• Body patterns är ännu bättre än Feature patterns om möjligt- OBS! att det då skapas flera kroppar som ev. behöver kombineras senare.
• Skapa mönster på mönster – bygg upp mönstret stegvis istället för att göra alla instanser i en mönsterfeature.
• Bocka i ”Geometry pattern” så långt möjligt .
• Bocka ur ”Propagate visual properties” så långt möjligt.
• Använd ”Shaded” Display Style” istället för ”Shaded with edges”.
• I sheet metal- parter; Bocka endast I “Normal cut” om det är nödvändigt, alltså inte vid en skärning på en utplattad plåt.
• Använd ”Freeze bar” för färdiga features, detta gör att SOLIDWORKS inte behöver generera om dessa vid varje rebuild och save.

Bocka ur dessa System & Dokument-inställningar;

Tools > Options > System Options > Display:
 Highlight all edges of features selected in graphics view

 Dynamic highlight from graphics view

 Anti-alias edges/sketches

Tools > Options > System Options > Performance:
 Verification on rebuild

 Ställ “Level of detail” närmare “Less”

Tools > Options > System Options > FeatureManager:
 Dynamic highlight

Tools > Options > Document Properties > Image Quality:
 Ställ “Shaded and draft quality HLR/HLV resolution” närmare low quality

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading