Tillbaka

WEBINAR: Byta CAD system – Best Practice

 

Tidigare har det varit stora utmaningar förknippade med ett byte av CAD-system. Filer konverterades inte på rätt sätt , data gick förlorat vilket medförde mycket merarbete. Tekniken har nu kommit ikapp och ett byte mellan CAD-system är nu enklare än någonsin tidigare. I detta webinar kommer vi att gå igenom vad man ska tänka på vid ett byte och hur man ska gå tillväga.

✔ Hantera legacy data med 3D Interconnect

✔ Konverteringar

✔ Direkteditera modeller

✔ Återskapa features med feature recognition

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen
Välj vilka kategorier du vill prenumerera på. Välj ANTINGEN "Alla kategorier" ELLER specifika områden.

Lists*

Loading