Tillbaka

WEBINAR: Byta CAD system – Best Practice

 

Tidigare har det varit stora utmaningar förknippade med ett byte av CAD-system. Filer konverterades inte på rätt sätt , data gick förlorat vilket medförde mycket merarbete. Tekniken har nu kommit ikapp och ett byte mellan CAD-system är nu enklare än någonsin tidigare. I detta webinar kommer vi att gå igenom vad man ska tänka på vid ett byte och hur man ska gå tillväga.

✔ Hantera legacy data med 3D Interconnect

✔ Konverteringar

✔ Direkteditera modeller

✔ Återskapa features med feature recognition

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading