Industridesign – från koncept till prototyp

Nya innovationer och design över avdelningsgränser Skapa nya snygga designkoncept med hjälp av SOLIDWORKS Industrial design och kommunicera dessa med övriga organisationen. Med SWID så använder man SUB-d modelering för att snabbt kunna ta fram nya designkoncept. När designen är framtagna läggs produkten upp på 3D-experience plattformen där man kan hantera all data kring produkten och få feedback från övriga intressenter.

Read more

Fördelarna med att nyttja öppen innovation inom produktutveckling

Att driva innovation inom produktdesign idag kräver nya sätt att tänka och arbeta. Tillverkare behöver ständigt effektivisera sina strategier, vidga sina insikter och vrida på sina perspektiv för att ständigt kunna utvecklas i den takt som dagen snabbrörliga marknad kräver. För detta krävs en snabb kommunikation som är både effektiv och involverar alla de intressenter som driver utvecklingen av en produkt framåt. Både interna och externa.

Read more

Effektiv kommunikation i utveckling av koncept

– framtidens industridesigner, Del 2 Som industridesigner vet du att inspirationen kan komma från många olika håll och att de banbrytande produktidéerna ofta växer under den utveckling som sker till följd av feedback från kunder, användare, leverantörer, distributörer och övriga intressenter. Om industridesigners ska kunna arbeta effektivt kan de inte arbeta isolerat. De behöver verktyg som inte bara kan hantera en effektivare process för konceptskapande utan också ansluter dig till ett effektivt arbetsflöde som är fokuserat kring samarbete, kommunikation, test och integrering med senare processer.

Read more

Bästa metoderna för effektiv industridesign

– framtidens industridesigner, Del 1 Att få företagets marknadsandel att växa är starkt kopplat till produktinnovation och ett starkt varumärke. För det krävs det att företaget använder moderna arbetssätt för industridesign. På en alltmer global och därmed konkurrensutsatt marknad behöver produktutvecklingsföretag flexibla och lättanvända verktyg för industridesign. Verktygen och arbetssätten behöver främja kommunikation mellan kunder, leverantörer och ingenjörer för att få insikt från kunder, korta ned ledtiderna och verkligen få produkterna att differentiera sig på marknaden.

Read more