Sketch vs. Feature Pattern – Skapa mönster i SOLIDWORKS

Skapa mönster i SOLIDWORKS Hur kan man skapa mönster i SOLIDWORKS på snabbast sätt? En viktig poäng, som möjligtvis redan har diskuterats tidigare (t.ex. i mönsterskolan vilket ni kan kika på här: 1, 2, 3, 4, 5), men som förtjänar att betonas återigen, är skillnaden mellan att skapa mönster i en skiss och att använda en feature för att skapa mönstret. Sketch pattern Låt oss kika på ett elementarfall, en plåt med ett hål i nedre hörnet. För ett skissmönster utför vi linear sketch pattern inuti skissen. Vi observerar att detta tar 0.39s för min dator att bygga upp. Linear Pattern Å andra sidan, om vi skapar en liknande modell genom att först skapa det första hålet med en cut extrude och sedan använder det som grund för en linear pattern, minskar återuppbyggnadstiden avsevärt till 0.06 sekunder. Feature pattern är alltså 6,5 gånger snabbare för datorn att bygga upp än med sketch pattern. Viktigt att […]

Read more

Partial Fillet – dags att runda av, featuren går mot sitt slut!

Använd Partial Fillet rätt. Ibland har vi behovet att lägga en avrundning eller en fas på endast en del av en kant. Tidigare fick vi använda oss av en skärande feature med en specifik längd, eller dela geometrin med Split Line för att få ett stopp. I SOLIDWORKS 2019 kom funktionen Partial Chamfer and Fillet som gör denna operation mycket enklare. Har vi valt flera segment för avrundning behöver vi sedan markera respektive linje för att få möjlighet till editering. Start condition och End condition nollställs när vi väljer en ny kant. Tips! Ett liten nyhet och ett tips är att du nu kan starta mätverktyget Measure när du inne i kommandot för att mäta avstånd vi inte har men som på något vis påverkar avrundningens längd. Att tänka på: Denna funktion fungerar för avrundningar av typen Constant radius och faser med alternativet Offset Face.

Read more

Skapa mönster med 3D texture i SOLIDWORKS.

Vi designar en Julkula i SOLIDWORKS Julen nalkas med stormsteg så vad passar inte bättre då än att julpreppa med att rita och printa egendesignade julkulor med ett hemligt utrymme för en liten julklapp? För att designa vår julkula så börjar vi med att öppna upp en part i SOLIDWORKS och skapar vår tilltänkta design, för traditionens skull så väljer vi en rund julkula. I och med att kulan ska vara ihålig och delbar för att kunna rymma en liten julklapp så måste vi skapa en delning med någon form av klicklås. Delningen ritar vi i en sketch och lägger till en enklare låsfunktion. Vi kör sedan en revolved surface på sketchen med rotation runt centrumaxeln på julkulan.   Nu kan vi använda den nya ytan för att dela julkulan i två delar och får samtidigt vårt färdiga lås. När vi delat kulan gör vi den ihållig med shell funktionen. För att säkerställa att låsningen […]

Read more

Att tampas med galler

Det är inte bara Julius Caesar som då och då haft det kämpigt med galler. Även vi som CAD:ar har säkert haft en dust då och då. I denna modelleringsövning tittar vi på ett sätt som man kan åstadkomma modellen nedan.

Read more

Spegla i en sammanställning

Speglingar är något vi använder ofta för att dra nytta av symmetrier när vi bygger våra detaljer, men spegling inte förbehållet bara detaljer. Vi kan också använda oss av det när vi bygger sammanställningar. Dock är det kanske inte lika självklart vilket resultat vi kommer få. I den här korta blogfilmen går vi igenom några saker värda att tänka på vi spegling i en sammanställning.

Read more