Skapa mittytor med kommandot Mid Surface!

Ibland kan man vara behjälpt av att få tag i mittytorna på en eller flera solida kroppar. Ett sådant exempel skulle kunna vara när man vill förenkla en modell för att enklare kunna räkna på den med SOLIDWORKS Simulation. Till vår hjälp finns då i programmet ett kommado som gjort för just detta ändamål; Mid Surface. Idag ska vi titta lite närmare på vilka möjligheter som finns i kommandot.

Read more

Förenkla sammanställningar i SOLIDWORKS 2023

I slutet av förra året åkte vi runt på vår What’s New turné, där vi berättade om nyheter i SOLIDWORKS 2023. Om du var med på något av våra stopp under turnén, så vet du säkert redan om den här funktionen. Kommandot Defeature är ingen nyhet i sig. Detta används för att förenkla modeller genom att ta bort features. Nyheten med detta kommando är att det nu går att spara den förenklade modellen som en ny konfiguration. I bilden nedan visas ett exempel där ett handtag förenklas genom att ta bort greppmönstret samt en text som är placerad på den cylindriska ytan. När kommandot är avslutat och en ny konfiguration är skapad, går det enkelt att byta till den förenklade modellen. Den nya konfigurationen får automatiskt namnet Default-Defeature, men kan ändras till önskat namn. Varför är det då smidigare att ha en förenklad konfiguration på detta sätt? Om vi går ett steg högre och kollar […]

Read more

Introduktion och anpassningar i Routing, del 3

I första delen av denna följetong om Routing berättade jag övergripande om routingens olika delar samt i vilka paketeringar och produkter som vi återfinner denna funktionalitet. Missade du första delen så återfinner du den här: https://solide.se/blogg/introduktion-och-anpassningar-i-routing-del-1/ I andra delen gick jag igenom de så kallande routingpunkter (features) som är nödvändiga för att skapa en routing component. Har vi väl korrekt utförda routingkomponenter så kan vi börja rita med rör/slang/kabel. Andra delen finner du här: https://solide.se/blogg/introduktion-och-anpassningar-i-routing-del-2/ I denna delen skall vi titta närmare på biblioteket som hanterar hur rör/slang/kabel definieras upp. Låt säga att vi önskar skapa ett slangbibliotek med de dimensioner som är vanligt förekommande i vårt företags produkter, hur gör vi det ? Om du inte tidigare öppnat och använt hjälpprogrammet Routing Library Manager så blir det nu ditt första steg. Routing Library Manager (förkortat RLM) är ett stand-alone program som öppnas parallellt med SOLIDWORKS. Det finns till min kännedom tre olika sätt att […]

Read more

Snabbtips – Frigör flera timmar med Macro-automation

Automatisera återkommande arbetsmoment Säkert har ni återkommande arbetsmoment som tar upp tid som egentligen borde användas för design- och konstruktionsarbete. Visste du att det går att automatisera och förenkla mycket av det här arbetet med SOLIDWORKS Macro? Ifall du inte visste, finns det redan inbyggt i SOLIDWORKS så att ni kan programmera helt egna Macron. Så för att snabbt komma igång bjuder vår Macro-expert Björn på en introduktion till hur du kan programmera SOLIDWORKS Macro. Det finns flera sätt att reglera “Dynamisk visualisering”, syftet här är att visa hur enkelt det är att optimera sin arbetsmiljö med grundläggande kunskap i programmering.   Kort och gott, om du tar dig tid att lära dig Macro så kan ni spara många timmars arbete framöver. Behöver ni, så erbjuder SolidEngineer er också personlig hjälp med skräddarsydd utbildning. Det var allt för den här gången, väl mött nästa gång!

Read more

SOLIDWORKS Simulation 2021 del 1.

Bland alla nyheter i SOLIDWORKS 2021 så sticker Simulation ut som en produkt som fått lite extra kärlek. I ett par artiklar framöver kommer vi titta närmare på nyheterna inom bl a kontaktvillkor, elementsgenerering etc.

Read more