5 – Varför använda Assembly Visualization

Hej För er som någon gång frågat er…. Hur kan man hitta den geometrin som tar längst tid att uppdatera? Vilka geometrier är godkända? Vilka geometrier har flest grafiska trianglar? Hur ger man färger till komponenter. Vilka delar är helt bestämda? (Fully Mated) Detta och mycket annan kan ni få svar på av Assembly Visualization. Kommandot finns i Tools/Evaluate. Informationen visas som en flik i Feature Manager. Fliken blir kvar och uppdateras tills kommandot avslutas. För att välja vad som ska visas klickar ni på den lilla pilen vid rubriken i kolumnen längst till höger.     I listan som ni hittar när ni väljer More vid den lilla pilen, ser ni tillsammans med den information SOLIDWORKS tillhandahåller, också alla de egenskaper (Properties) ni själva lagt till era parter. Högerklicka på färgskalan till vänster och välj Group Identical. Färgen på respektive komponent kommer att representera de val ni gjort. Om ni exempelvis valt en property som […]

Read more

SOLIDWORKS Treehouse, vad är det för något? Del 2.

I denna del kommer vi titta på ett annat användningsområde för SOLIDWORKS Treehouse. Vi kommer att skapa en produkt uppifrån och ner, d.v.s vi skapar strukturen från toppnivån och nedåt samt alla filer som behövs. Nu till videon. Hoppas ni kan få användning av SOLIDWORKS Treehouse.

Read more

SOLIDWORKS Treehouse, vad är det för något? Del 1.

Det finns sedan att antal versioner tillbaka ett program som heter SOLIDWORKS Treehouse. SOLIDWORKS Treehouse hittades tidigare i SOLIDWORKS Labs, men är numera en del i installationen av SOLIDWORKS. Detta kommer att vara en blogg i två delar. I del 1 går vi in på hur vi startar programmet, gör lite inställningar och sedan tittar på ett par användningsområden. I del två tittar vi på ett annat användningsområde för SOLIDWORKS Treehouse. Nu till videon. Vi syns i del 2.

Read more

Mate – tips & trix

Idag tänkte jag ta upp lite olika tips och trix för när komponenter ska kopplas samman med mates. För det första är det viktigt att ha en designavsikt med den sammanställning som ska skapas, detta för att kunna planera hur den ska modelleras. Vilka undersammanställningar ska skapas? Vilka komponenter behöver ligga som parter i huvudsammanställningen? Hur ska alla komponenter förhålla sig till varandra? Dessa frågor är bara några som är bra att ha koll på innan du börjar bygga din modell. I det här exemplet utgår jag från en enkel sammanställning bestående av fyra klossar. För att placera dessa klossar och skapa förhållanden mellan dem, kan olika mate-metoder användas. Beroende på hur dessa klossar refererar till varandra, kommer det ta olika lång tid för programmet att veta var dessa befinner sig. En tumregel är att försöka använda så enkla förhållanden som möjligt, till exempel parallell, vinkelrät, koncentrisk och avstånd. Nedan visas tre alternativ på hur […]

Read more

Bli vän med Display States, del 2

I ett tidigare blogginlägg introducerade vi begreppet Display states. I det här inlägget ska vi kika på tre sätt till som man kan använda Display states. Snabbt styra synlighet Det första användningsområdet vi ska titta på kan vara tillämpbart när man ritar på en mer komplicerad geometri. Många gånger kan det då vara så att man har en del hjälpytor/referensskisser/etc. som kan skymma den färdiga geometrin. Knepet är då att skapa ett nytt Display state där man döljer allt oönskat. Därefter kan man enkelt växla mellan att se all hjälpgeometri eller ingen alls.   Isolera komponenter För att lättare kunna se och jobba med en delmängd av komponenterna i en sammanställning är kommandot Isolate väldigt behändigt. Vad det gör är att temporärt dölja alla komponenter förutom de man markerat. Då synlighet är en av de saker man kan styra med ett Display state så kan man spara det isolerade läget just som ett Display state […]

Read more