Hur bygger jag en snygg övergång mellan två ytor?

Utmaningen: En vanlig utmaning vi råkar ut för när vi bygger modeller med lite mer organisk form, är att vi vill skapa en prydlig övergång mellan två olika former. Ta den här modellen som exempel. Två enkelkrökta ytkroppar som ska mötas i en vinkel. Vi vill ha kontroll över den resulterande ytkroppen utan att för den sakens skull ansätta för många begränsningar i form av guiderkurvor, då de riskerar att försämra ytans kvalitét. Lösningen: Först lite förberedande arbete. De inringade röda punkterna är skisspunkter hemmahörande i en 3D-skiss.   Kommandot för dagen är Boundary Surface. Vi använder kanterna på de två ytkropparna som utgångspunkt.   Väljer man en kant som utgångspunkt så kommer ytan använda hela den valda kanten. Det är nu vår 3D-skiss kommer in i bilden. Vi kan nämligen ta tag i de gröna och rosa bollarna och snäppa fast dem i respektive skisspunkt. På detta vis kan vi begränsa utbredningen. Detta är […]

Read more

Torsion continuity

När man arbetar med mer Designade produkter i SOLIDWORKS hamnar man ofta i ett läge där ämnet kontinuitet dyker upp. C0-kontinuitet Ta som exempel bilden nedan. Vi har en skiss bestående av två cirkelbågar. Dessa cirkelbågar överbryggas med en spline. I startläget har vi som enda krav på splinen att den ska starta i den ena cirkelbågens ände och sluta i den andra cirkelbågens startpunkt. Ett mer matematiskt sätt att uttrycka det på är att vårt enda krav är att splinens ändpunkter ska ha samma värde i ändpunkterna som respektive cirkelbåges ändpunkt. I CAD-världen kallar vi denna typ av kontinuitet för C0 (där C:et står för Continuity). Vårt enda krav är att vår kedja av skissegment ska sitta ihop. Tänder vi upp skissegmentens kurvaturkammar får vi en tydligare bild av segmentens lutning (riktningen på kammarna) och deras krökning (höjden på kammarna). Vi kan notera att varken riktningen eller höjden på kammarna överensstämmer där cirkelbåge möter […]

Read more

π-dagen eller Arkimedes körde inte SOLIDWORKS!

Idag är det Internationella π-dagen och det vill vi på SolidEngineer fira lite extra med en film om allas vår favoritkonstant. Hur väl kan vi approximera π m h a Arkimedes princip när vi har SOLIDWORKS till förfogande?

Read more

Vektorisera rasterbilder med DraftSight

En fråga vi får t ex på supporten med jämna mellanrum är hur man kan vektorisera en rasterbild. Säg att man har en logtyp i .jpg-format som man vill få in i SOLIDWORKS som en skiss. Går det, och hur gör man i så fall? Det finns olika sätt man kan gå tillväga, men den kanske enklaste ska vi titta på i denna korta film.

Read more

Skapa mönster med 3D texture i SOLIDWORKS.

Vi designar en Julkula i SOLIDWORKS Julen nalkas med stormsteg så vad passar inte bättre då än att julpreppa med att rita och printa egendesignade julkulor med ett hemligt utrymme för en liten julklapp? För att designa vår julkula så börjar vi med att öppna upp en part i SOLIDWORKS och skapar vår tilltänkta design, för traditionens skull så väljer vi en rund julkula. I och med att kulan ska vara ihålig och delbar för att kunna rymma en liten julklapp så måste vi skapa en delning med någon form av klicklås. Delningen ritar vi i en sketch och lägger till en enklare låsfunktion. Vi kör sedan en revolved surface på sketchen med rotation runt centrumaxeln på julkulan.   Nu kan vi använda den nya ytan för att dela julkulan i två delar och får samtidigt vårt färdiga lås. När vi delat kulan gör vi den ihållig med shell funktionen. För att säkerställa att låsningen […]

Read more