Återbesök hos flex-kommandot

Flex-kommandot För en tid sedan hade jag ett supportsamtal med en kund som vill vrida till ett fästöra på en plåtdetalj. Att skapa vriden geometri kan man göra på en uppsjö olika sätt. Haken i det här fallet var, att eftersom det var en plåtdetalj, så ville han kunna få en plan utbredning. För ett par år sedan skrev vi en artikel där vi gick igenom grunderna i flex-kommandot. Den gången tittade vi på hur man kan använda kommandot för att bocka rör på ett ordnat sätt. Målbilden den här gången är nåt åt det här hållet.

Read more

Mönster med kontroll

Lär dig skapa mönster med kontroll! I den här korta bloggfilmen får ni lära er mer om hur man får kontroll på mönster i allmänhet och den sista instansen i mönstret i synnerhet.  

Read more

Partial Fillet – dags att runda av, featuren går mot sitt slut!

Använd Partial Fillet rätt. Ibland har vi behovet att lägga en avrundning eller en fas på endast en del av en kant. Tidigare fick vi använda oss av en skärande feature med en specifik längd, eller dela geometrin med Split Line för att få ett stopp. I SOLIDWORKS 2019 kom funktionen Partial Chamfer and Fillet som gör denna operation mycket enklare. Har vi valt flera segment för avrundning behöver vi sedan markera respektive linje för att få möjlighet till editering. Start condition och End condition nollställs när vi väljer en ny kant. Tips! Ett liten nyhet och ett tips är att du nu kan starta mätverktyget Measure när du inne i kommandot för att mäta avstånd vi inte har men som på något vis påverkar avrundningens längd. Att tänka på: Denna funktion fungerar för avrundningar av typen Constant radius och faser med alternativet Offset Face.

Read more

Hur bygger jag en snygg övergång mellan två ytor?

Utmaningen i att bygga övergångar: En vanlig utmaning vi råkar ut för när vi bygger modeller med lite mer organisk form, är att vi vill skapa en prydlig övergång mellan två olika former. Ta den här modellen som exempel. Två enkelkrökta ytkroppar som ska mötas i en vinkel. Vi vill ha kontroll över den resulterande ytkroppen utan att för den sakens skull ansätta för många begränsningar i form av guiderkurvor, då de riskerar att försämra ytans kvalitét. Lösningen: Först lite förberedande arbete. De inringade röda punkterna är skisspunkter hemmahörande i en 3D-skiss.   Kommandot för dagen är Boundary Surface. Vi använder kanterna på de två ytkropparna som utgångspunkt.   Väljer man en kant som utgångspunkt så kommer ytan använda hela den valda kanten. Det är nu vår 3D-skiss kommer in i bilden. Vi kan nämligen ta tag i de gröna och rosa bollarna och snäppa fast dem i respektive skisspunkt. På detta vis kan vi […]

Read more

Torsion continuity

När man arbetar med mer Designade produkter i SOLIDWORKS hamnar man ofta i ett läge där ämnet kontinuitet dyker upp. C0-kontinuitet Ta som exempel bilden nedan. Vi har en skiss bestående av två cirkelbågar. Dessa cirkelbågar överbryggas med en spline. I startläget har vi som enda krav på splinen att den ska starta i den ena cirkelbågens ände och sluta i den andra cirkelbågens startpunkt. Ett mer matematiskt sätt att uttrycka det på är att vårt enda krav är att splinens ändpunkter ska ha samma värde i ändpunkterna som respektive cirkelbåges ändpunkt. I CAD-världen kallar vi denna typ av kontinuitet för C0 (där C:et står för Continuity). Vårt enda krav är att vår kedja av skissegment ska sitta ihop. Tänder vi upp skissegmentens kurvaturkammar får vi en tydligare bild av segmentens lutning (riktningen på kammarna) och deras krökning (höjden på kammarna). Vi kan notera att varken riktningen eller höjden på kammarna överensstämmer där cirkelbåge möter […]

Read more