Skapa mates snabbare med dessa metoder

Spara tid att skapa sammanställningar med fyra mate tekniker: SmartMates Mate Reference Multiple Mate Mode Copy with Mates   SmartMates: SmartMates är ett sätt att skapa standard mates snabbt. Detta kan göras på två sätt: Ta tag i en parts geometri, med ALT-knappen intryckt, samt dra och släpp. Använd Move Component med SmartMates aktiverat.   Mate reference: Mate reference är en teknik för att snabba upp placeringen av komponenter som “alltid” ska sitta mate:ade på samma sätt. Tekniken bygger på att man fördefinierar halva mate:t i parten. När den sen dras in i en sammanställning letar den efter den andra halvan.   Multiple Mate Mode: Normalt skapas mates mellan två komponenter åt gången. Har man flera komponenter som skall mate:as mot en och samma komponent (t ex möbler på ett golv) kan  Multiple Mate Mode bistå med att snabba upp processen.   Copy with Mates: Copy with Mates möjliggör att kopiera ett antal komponenter och […]

Read more

Hur kommer jag igång med SOLIDWORKS Electrical Content Portal – ECP ?, del 1

Användare av SOLIDWORKS Electrical (Schematic 2D och med eventuellt tillägg av Electrical 3D) som har aktivt serviceavtal på sina licenser bjuds på högsta nivån i så kallade SOLIDWORKS Electrical Content Portal. Denna portal ligger som ett skal utanpå Traceparts välbekanta samlingsplats för ECAD, MCAD, PCB, CAE & BIM https://www.traceparts.com/ . Konstruktörsarbetet består ofta av att få fram 2D- och/eller 3D-filer som är representativa för en viss köpbar artikel (ibland omnämnd COTS, Commecial Of The Shelf i tex PDM sammanhang). Låt oss ponera att vi är mekanister och ofta ritar skruvförband. Skruvar, brickor och muttrar etc följer normalt standard såsom ISO, DIN, ANSI och köps in som färdigtillverkat över disk från tillverkare (COTS). Därmed vill vi som mekanister helst få tag i en 3D-fil som representerar artikeln utan att vi behöver lägga tid på att rita upp allt själva. Toolbox i en minimum SOLIDWORKS Professional är exempel på ett färdigt bibliotek för köpbara artiklar (kullager, skruv, […]

Read more

Olika k-faktorer för olika plåttjocklekar

I denna korta blogfilm tittar vi på ett sätt (av flera) för att få en k-faktor som varierar med vald plåttjocklek.

Read more

Virtual Sharp – när hörnet fattas

Värt att veta I dagens snabbtips ska vi gå igenom detta: Options – 5 utseenden CTRL-metoden Smart Dimension-metoden   Options – välj utseende Läsbarhet är viktigt för skisser och ritningar, Witness är förinställt i SOLIDWORKS, men i Företages dokumentmallar kan ni välja annat utseende om så önskas. Välj det utseende som passar er bäst. Det går att spara denna inställning dels i “Drafting Standard” men vanligast är att spara den i dokumentmallen för “Drawing template” (*.drwdot) eller “Sheet Format” (*.slddrt).       Metod 1 – Ctrl & Point   För att placera ut Virtual Sharps finns två metoder. I den första används Ctrl-tangenten. Markera linjesegmentet på ena sidan, håll ner Ctrl, tryck på det andra linjesegmentet och sedan på Sketch-verktyget “Point”.   Metod 2 – Find Intersection Den andra metoden för Virtual Sharp passar bäst i samband med måttsättning då Smart Dimension måste aktiveras först. Starta “Smart Dimension”, högerklicka på ett linjesegment, välj “Find […]

Read more

Måttsätt din break view!

I flera samtal jag haft har jag fått frågan om det går att skapa sin break view med mer precision då det är svårt att vara exakt när man drar ut brytlinjerna. Ett smart sätt om man vill ha sina brytlinjer exakta är att måttsätta dessa. Detta gör du genom att: 1. Skapa en Break View på vanligt vis 2. Slå igång Smart Dimension verktyget 3. Välj en av brytlinjerna och välj sedan den delen av geometrin du vill måttsätta från och skriv in måttets värde 4. Repetera för den andra brytlinjen 5. När du måttsatt båda linjerna och trycker Escape så gömmer sig måtten Du kan nu verifiera att måttsättningen fungerat genom att t.ex. ändra den totala längden av parten, brytlinjerna hamnar på samma plats oavsett hur lång parten är. För att kunna se och editera måtten igen är det bara att trycka på en av brytlinjerna så visar sig måtten på nytt. För […]

Read more