Tre nyheter i SOLIDWORKS Simulation 2024

SOLIDWORKS Simulation Standard, Professional och Premium är separata produkter som kan köras tillsammans med SOLIDWORKS Standard, Professional och Premium. I SOLIDWORKS Premium ingår det en annan variant av Simulation som heter SOLIDWORKS Simulation. Där går det att göra statiskt linjära beräkningar på parter och sammanställningar. I dagens blogg presenteras tre nyheter i Simulation 2024. Automatisk sparning av filer För att undvika att förlora data, går det nu i 2024 att ställa in automatisk sparning av filer efter skapande av mesh samt när en beräkning är klar. Detta är en systeminställning som hittas under Simulation > Options > System Options > General, där går det att bocka i Save file after meshing and after the analysis completes, se bild nedan. Förbättrade inställningar för lagerkopplingar Lagerkopplingar är i sig inget nytt. Men i Simulation 2024 så finns det nu lite fler inställningar. Den första nyheten är att standardinställningen för kopplingstyp (Connection Type) är utbredd (Distributed). Den andra […]

Read more

Felsökning av elementsnät (mesh) i SOLIDWORKS Simulation

Inledning Då och då ställs vi inför geometri som inte går igenom diagnostiken för en fungerande mesh. När vi arbetar i Solidworks Simulation bör vi ta höjd för: Mesh-fel kommer vara en del i arbetet som uppkommer då och då Felsökning för att hitta problematiska områden och åtgärda dem är en process. Att hitta dessa fel kräver viss träning och några verktyg. Var uppstår mesh-problematik? Vanligaste fallen där mesh-problematik uppstår: Sammanställningar med varierande storlek på de ingående parterna Innebär i vissa fall att det är svårt att man inte hittar rätt storlek på elementsnätet Multibody parter med varierande storlek på de ingående parterna Samma gäller som för sammanställningar Komplex geometri Denna geometri kännetecknas ofta av många små detaljer Områden där små kanter och gap kan finnas Skadad geometri Kan uppstå vid import av universella filformat Kan i vissa fall även uppstå vid export. Vanligt är då att exporten innehåller en skadad importerad fil. Importerad geometri […]

Read more

Simulation – Vilken del sitter inte fast

Inledning Då och då när vi bygger beräkningsmodeller av sammanställningar, förblir någon komponent helt bortkopplad från resten av delarna som vi vill utvärdera. SOLIDWORKS kommer då att ge oss ett meddelande som säger att “Excessive displacement….”.

Read more

Ett steg in i den ickelinjära världen

Inledning I dagens övning ska vi titta på hur vi kan ta reda på vilken klämkraft som krävs för att pressa ner en gummitätning i ett spår. Geometrin ser vi nedan, och råkar i det här fallet vara modellerad som en multibody-part. För just den här modellen passar en ickelinjär beräkningsmodell bäst vilket vi går in på varför här nedan. Beräkningsmodell Resultatet vi är ute efter är vilken klämkraft som genereras när tätningen är i spåret. Resultatet vill vi gärna ha per längdenhet, dvs hur många Newton per meter tätning. Då tätningen och spåret är symmetriska kring YZ-planet utnyttjar vi detta och snittar modellen på mitten. För att ytterligare förenkla för oss och datorn kan vi utnyttja 2D Simplification för att bara räkna på ett 2D-snitt av modellen. Då vi vet att tätningen kommer deformeras ganska mycket (stor deformation) samt att gummimaterialet inte kan beskrivas som linjärt elastiskt väljer vi beräkningstypen Nonlinear. Då vi inte […]

Read more

Styra resultatplottar i en Design Study

Design Study Design studys är ett kraftfullt verktyg för att få SOLIDWORKS att på ett ordnat sätt göra varianter av en modell. Kopplar man ihop Design Studys med SOLIDWORKS Simulation, så kan man för varje iteration titta på FEM-relaterade resultat, för att på så vis göra bedömningar. Det som dock inte är så självklart är hur man kan justera hur dessa resultat visas. I den här filmen går vi igenom hur man kan göra.  

Read more