Mäta som på en ritning

När jag skulle mäta i min sammanställning gick det först inte så bra, sen gick det bättre. Jag gjorde såhär. 

Read more

Flex-kommandot: Hur funkar det?

Flexkommandot kan användas till att böja (bend), vrida (twist), avsmalning (tapering) och sträckning (stretching). Vi kommer fokusera på att bocka till ett rör. Vill man bocka en modell på ett visst sätt är det smidigt att börja med att rita en skiss som motsvarar centrumlinjen för det färdiga resultatet.

Read more

Kul med kurvor!

Lär dig skapa intressanta kurvor m h a kommandona Projected curve och Intersection curve.

Read more

Animera detaljer som deformeras.

Lär dig skapa animeringar där detaljer deformeras.

Read more

Select partial loop.

I SOLIDWORKS finns många metoder för att välja kanter. Ett exempel är Select Tangency, där du väljer en kant …

Read more