Uppgradera Toolbox manuellt

Vid uppgradering av SOLIDWORKS till en senare version så kan man låta installationsprogrammet uppgradera toolboxdatabasen automatiskt. Men har man till exempel en gemensam Toolbox på en nätverksplats, eller om man glömt låta installationsprogrammet uppdatera så finns det även möjlighet att uppgradera Toolboxen “manuellt” med hjälp av verktyget Update Toolbox Database. 1. Skapa en backup av nuvarande toolbox. Toolboxdatabasen ligger som standard direkt på C:\  i en mapp med namnet SOLIDWORKS Data. Högerklicka på denna mapp och välj Kopiera och högerklicka sedan i en mapp och välj Klistra in. 2. Update Toolbox Database För att kunna utföra vår manuella uppgradering måste vi starta ett program som heter Update Toolbox Database. Detta program kommer med installationen av SOLIDWORKS och hittas vanligtvis via sökvägen: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities. Högerklicka på filen UpdateBrowserDatabase.exe och välj Kör som Administratör. 3. Inställningar Verifiera att sökvägen som står till höger om texten Database To Update pekar till Toolboxen som ni vill uppdatera. […]

Read more

Få ordning på dina geometrier i SOLIDWORKS Flow Simulation

Att nå framgång i vilket beräkningsprogram som helst står och faller i stor utsträckning med om vi har en bra beräkningsmodell. Det som är lite annorlunda med SOLIDWORKS Flow Simulation är att, förutom den faktiska geometrin, så är vi också intresserade av det som inte är där; De inneslutna volymerna. Här är vi lite bortskämda med SOLIDWORKS Flow Simulation, då detta är något som programmet gör åt oss. För att åstadkomma detta utför programmet en boolsk operation för att på så sätt hitta de inneslutna volymerna. Oftast går detta bra, men det finns lägen när det kan vålla oss lite huvudbry. Check Geometry Det första man ska göra när man står i begrepp att räkna på en modell är att köra kommandot Check. Denna funktion genomlyser modellens topologi, och kan hjälpa till att hitta gap, ogiltiga kontakter och kollisioner mellan kroppar. Genom att trycka Check i panelen till vänster och vänta en liten stund, listas […]

Read more

Hur kan vi beräkna det perfekta skottet i EM 2024?

Fotbolls-em i full fart är det dags igen för SolidEngineers  traditionella (nåja) fotbolls-blogg. Vi har genom åren försökt hitta på diverse sätt att göra fotboll roligare genom att inkludera SOLIDWORKS. För den intresserade läsaren hittar ni de tidigare artiklarna här och här. I dagens räkneövning ska vi titta lite närmare på det perfekta skottet. Sist vi gjorde det använde vi SOLIDWORKS Motion. Den här gången vänder vi istället blicken mot rollen Durability and Mechanics Engineer. Problemformulering Tågordningen för att genomföra en beräkning i Durability and Mechanics Engineer är som följer: Öppna CAD-modell Skapa en FEM-modell där material, elementsnät och eventuella förenklingar definieras Skapa en Analys Definiera randvillkor Räkna Titta på resultaten FEM-modell Vi börjar med en CAD-modell innehållande ett markplan, en målbur samt en fotboll. Med geometrin på plats blir nästa steg att bygga en FEM-modell. För bästa möjliga prestanda använder vi fyrsidiga skalelement. För att kunna räkna behöver vi också sätta material på de […]

Read more

CAD-dator – vad är viktigt att tänka på?

Ni har skaffat, eller redan har, SOLIDWORKS CAD program och behöver en ny CAD-dator, vad ska man då tänka på när man gör sitt val?

Read more

Spara solid som part

När vi jobbar med multibodyparter uppstår ibland behovet att spara solida kroppar som enskilda parter. Det finns lite olika funktioner för detta så här kommer en guide till de olika alternativen och vad de innebär ; Insert into new part Sparar ut solider som separata parter eller multibodyparter (om man markerar flera samtidigt). De utsparade parterna har en extern länk till ursprungsparten. Alla förändringar som sedan görs på ursprungsparten uppdaterar även den utsparade parten oavsett om ändringen görs i ett tillbakarullat läge eller ej. Var? -Öppna mappen Solid Bodies, högerklicka på den/de solid/er som ska sparas och välj Insert into new part. Save Bodies Denna funktion sparar ut enskilda solider som parter och genererar samtidigt en feature i Featureträdet. Ändringar på ursprungsparten som görs efter denna feature följer ej med till den utsparade parten. Ifall vi däremot rullar tillbaka (rollback) i partträdet uppdateras även den utsparade parten med dessa ändringar. Det går ej att generera […]

Read more