Hur bygger jag en snygg övergång mellan två ytor?

Utmaningen: En vanlig utmaning vi råkar ut för när vi bygger modeller med lite mer organisk form, är att vi vill skapa en prydlig övergång mellan två olika former. Ta den här modellen som exempel. Två enkelkrökta ytkroppar som ska mötas i en vinkel. Vi vill ha kontroll över den resulterande ytkroppen utan att för den sakens skull ansätta för många begränsningar i form av guiderkurvor, då de riskerar att försämra ytans kvalitét. Lösningen: Först lite förberedande arbete. De inringade röda punkterna är skisspunkter hemmahörande i en 3D-skiss.   Kommandot för dagen är Boundary Surface. Vi använder kanterna på de två ytkropparna som utgångspunkt.   Väljer man en kant som utgångspunkt så kommer ytan använda hela den valda kanten. Det är nu vår 3D-skiss kommer in i bilden. Vi kan nämligen ta tag i de gröna och rosa bollarna och snäppa fast dem i respektive skisspunkt. På detta vis kan vi begränsa utbredningen. Detta är […]

Read more

Styra resultatplottar i en Design Study

Design Studys är ett kraftfullt verktyg för att få SOLIDWORKS att på ett ordnat sätt göra varianter av en modell. Kopplar man ihop Design Studys med SOLIDWORKS Simulation, så kan man för varje iteration titta på FEM-relaterade resultat, för att på så vis göra bedömningar. Det som dock inte är så självklart är hur man kan justera hur dessa resultat visas. I den här filmen går vi igenom hur man kan göra.  

Read more

SOLIDWORKS Treehouse, vad är det för något? Del 2.

I denna del kommer vi titta på ett annat användningsområde för SOLIDWORKS Treehouse. Vi kommer att skapa en produkt uppifrån och ner, d.v.s vi skapar strukturen från toppnivån och nedåt samt alla filer som behövs. Nu till videon. Hoppas ni kan få användning av SOLIDWORKS Treehouse.

Read more

SOLIDWORKS Treehouse, vad är det för något? Del 1.

Det finns sedan att antal versioner tillbaka ett program som heter SOLIDWORKS Treehouse. SOLIDWORKS Treehouse hittades tidigare i SOLIDWORKS Labs, men är numera en del i installationen av SOLIDWORKS. Detta kommer att vara en blogg i två delar. I del 1 går vi in på hur vi startar programmet, gör lite inställningar och sedan tittar på ett par användningsområden. I del två tittar vi på ett annat användningsområde för SOLIDWORKS Treehouse. Nu till videon. Vi syns i del 2.

Read more

Share and Markup – Dela med vem du vill

Det har aldrig varit smidigare att dela SOLIDWORKS-filer med externa personer. Från och med juli månad 2023, finns det nu möjlighet att dela filer med vem som helst. Det enda som krävs är att personen skapar ett 3DEXPERIENCE ID. På det här sättet kan direkt feedback fås på arbetet, och allt integrerat i programmet. Nedan hittar ni dagens blogginlägg som handlar om den nya funktionen Share and Markup i SOLIDWORKS.  

Read more