MySolidWorks

En mycket användbar resurs för oss SOLIDWORKS-användare är MySolidWorks-portalen . Här finns online-kurser, tutorials, användarforum, CAD-modeller och mycket mer. Det finns även möjlighet för den som är CAD-Admin att administrera företagets licenser via sitt inlogg. För att logga in och ta del av allt behöver du skapa ett SOLIDWORKS- ID. ID:t gäller förutom för MySolidWorks även för SOLIDWORKS Customer Portal som de flesta använder för att ladda ner sina produkter. Det finns olika nivåer på kontot, i tabellen nedan kan ni se vad som skiljer de olika kontotyperna åt. OBS! Om du inte loggar in med ditt SOLIDWORKS- ID på 3 månader så avaktiveras det!

Read more

Semester? – Eller tid att lära sig något nytt?

Tips till alla kunder med SOLIDWORKS CAD-licens och aktivt serviceavtal! För Dig som vill förkovra Dig lite extra i SOLIDWORKS under sommaren finns nu SOLIDWORKS eCourses gratis under en begränsad tid  – Så länge Du innehar en CAD-licens med aktivt serviceavtal. Det finns 13 tillgängliga online-kurser att gå igenom i sin egen takt, allt från Sheet Metal till Plastics, Routing, Ytmodellering med mera. Kurserna finns tillgängliga till och med den 21:a September 2018 via MySolidWorks-portalen. Om Du inte redan har ett SOLIDWORKS ID – Skapa ett konto och kör igång! PS. Glöm inte att ta en välförtjänt glasspaus efter avslutad kurs 🙂

Read more

En ny profil till SOLIDWORKS Weldment, någon?

För oss som vill svetsa ihop en ny altan – Var finns 32×120 mm trallvirke i SOLIDWORKS balkbibliotek, hur tänkte dom här? Som ni säkert redan vet har alla ni som använder SOLIDWORKS en modul som kallas Weldment. Avsikten är att erbjuda ett verktyg för att underlätta konstruerandet när det ska bli en ihopsvetsad balkkonstrution. Ett urval balkar installeras men troligen kommer ni ganska snart att behöva utöka balksortimentet. SolidEngineer har under flera år tillhandahållit standarbalktvärsnitt för fri nedladdning från vår hemsida. Ni som har serviceavtal kan kostnadsfritt hämta balkarna. När ni konstaterat att dessa inte riktigt räcker till för ert behov ska vi nu berätta hur man gör egna. Enkelt. Starta en ny tom part och rita helt enkelt en profil ni vill konstruera med som en skiss. Markera skissen i historieträdet, viktigt. Välj Spara som och filformatet Library Feature Part. Spara filen i ett bibliotek som ni antingen redan pekar på via File […]

Read more