Tillbaka

Custom properties för cutlist items

När man jobbar med weldments och structural members så skapas automatiskt en s.k. cut list eller kaplista för alla separata structural members. Dessa cutlist items, som hamnar i kaplistan, får sina egna custom properties enligt nedan bild.

Men om vi inser att vi alltid skulle vilja ha med vikten för de olika delarna också, går det att spara så detta alltid följer med när man skapar en ny part? Svaret är ja, förutsatt att vi skapar en ny partmall som vi använder just när vi jobbar med weldments.

Vi börjar med att öppna upp den mall som vi vill använda som grund, i mitt fall väljer jag mallen som heter Part. Det första vi vill göra är att lägga in en Weldment instans. Detta görs genom att gå till Insert -> Weldments -> Weldment

Om vi sedan högerklickar på instansen och väljer Properties så kommer en Custom properties dialogruta upp. I denna kan vi fylla i alla properties som ska läggas till i cut list item properties.

Jag har lagt till WEIGHT som är kopplat till massan, samt BODY NAME som är kopplat till cutlist item name. När detta är klart så kan vi spara ner filen som .prtdot format och sen är mallen redo för att användas.

Om jag nu skapar en ny Solidworks part med denna mall, och lägger till ett antal structural members så ser vi under Properties för ett specifikt cutlist item att både WEIGHT och BODY NAME properties har skapats automatiskt!

 

Författare: Niklas, Product Specialist
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading