Tillbaka

Därför ska du göra en innovationsmätning!

Idag förändras världen snabbare än någonsin! Och för att du och din organisation ska vara konkurrenskraftiga är innovationsförmåga en otroligt viktig egenskap att främja. Så hur kan ni stärka er innovationsförmåga?
– Ett bra första steg är att göra en innovationsmätning!

 

Att arbeta med innovationsledning blir allt vanligare och fler och fler företag arbetar kontinuerligt med det lika naturligt som kvalitetsledning eller projektledning. För att säkerställa att hanteringen av innovation sker effektivt och förstå vilka aktiviteter som skapar värde, och vilka som inte gör det, behöver arbetet utvärderas regelbundet. För visst vill ni säkerställa att de initiativ kring utveckling och innovation faktiskt skapar värde och tar er närmare de mål ni har för framtiden?
En innovationsmätning ger er svar på inom vilka områden ni har potential att utvecklas för att bli ännu bättre.

Så hur hur gör man en mätning av innovationsledningsförmågan?

Jo, en analys utgår ifrån ett flertal parametrar kopplade till innovation, så som processer, ledarskap, kultur och strategi. Analysen utförs genom att samla in kvantitativa och kvantitativa data genom enkäter eller intervjuer och resulterar i en rapport som belyser starka och svaga delar. Rapporten är utformad så att det enkelt går att utföra bedömningen igen några år senare för att se hur styrkorna och svagheterna utvecklats över tid. Ofta inkluderar analysen också en handlingsplan med en roadmap av aktiviteter så att vi enkelt kan agera på resultatet och komma igång med att öka innovationsförmågan.

Så om du känner dig nyfiken på att se hur ni ligger till, vad är nästa steg?
Jo, här är tre saker som du kan göra redan idag:

 

1. Gör en snabb innovationsmätning!

Få en indikation på hur ni ligger till genom en innovationsmätning online.

Med bakgrund i vår erfarenhet och expertis har vi tagit fram 25 stycken frågor ni kan besvara via internet och baserat på era svar återkommer vi till dig med en rapport som placerar er i någon av faserna GRO, SPIRA eller BLOMSTRA.
Rapporten innehåller tips på vad ni kan göra för att utvecklas, baserat på den fas ni befinner er i och även förslag på lämpliga nästa steg. Våra innovationskonsulter Pernilla Ahlberg och Fredrik Enander analyserar personligen ditt resultat och bjuder på sina egna kommentarer baserat på tidigare erfarenhet av att utveckla innovationsförmåga i olika typ av organisationer.

Innovationsmätningen består av 25 frågor uppdelade i fem områden:

  • Innovationsstrategi 
  • Idéhantering
  • Mätning
  • Varumärke 
  • Organisationskultur

Du besvarar frågorna i ett formulär på vår hemsida vilket bara tar 5-10 minuter! Därefter analyserar vi ditt resultat och återkommer med en rapport som belyser era starka och svaga områden.
Enkelt, eller hur! Välkommen att testa hur ni ligger till.

Gör mätningen här 

 

 

2. Utforska ISO-standarden

Den nya ISO standarden för Innovation Management som kom ut 2019 innehåller en separat del kring just Bedömning av Innovationsledningsförmåga ISO 56 0004, eller så kallade IMA (Innovation Management Assessment). Standarden ger svar kring varför det är värdefullt att börja mäta innovation, vad du kan förvända dig från en väl genomförd IMA, hur du gör för att genomföra en sådan och agera på resultatet. Dokumentet ger alltså grunderna i varför ni bör överväga att göra en IMA och hur processen för att göra den ser ut.

Syftet med standarden är att ge läsaren förståelse för:

  • Värdet och fördelarna med att göra en IMA
  • Olika metoder för att genomföra en IMA
  • Processen, stegen och dess påverkan
  • Utvecklingspotential för innovationsledningen samt för bedömningen av innovationsledningsförmågan och som ett resultat för den analyserade organisationen i stort.

Det går att köpa standarden på SIS (Swedish Standards Institute) och det finns också en kostnadsfri förhandsvisning tillgänglig att läsa på deras hemsida.

Läs förhandsvisningen här. 

 

 

3. Läs boken Innovationsstark

Tips till dig som vill läsa mer om innovationsmätningar och varför det är bra att mäta innovation. Läs boken Innovationsstark av Jennie Björk, docent på KTH och Johan Frishammar, professor på Luleå tekniska universitet.

“Trots höga ambitioner blir resultatet av många innovationssatsningar mediokert, bara ytterligare en idé som inte får något genomslag. Hur kan det vara så? Ett huvudskäl är att många företag inte mäter innovation, vilket är vad denna bok handlar om. Att mäta innovation är helt avgörande för att få innovation att hända i praktiken – för att din organisation ska kunna säkerställa att det arbete ni lägger ner på att innovera och utveckla faktiskt tar er närmare de övergripande målen och de resultat ni önskar.”

Läs boken Innovationsstark gratis för att förstår hur ni kan jobba med innovationsmätning i praktiken. 

 

”What get’s measured gets done”
Peter Drucker

Författare: Per Nåtby, Marknadschef
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading