Tillbaka

Digital mockup och Varianthantering direkt i PDMmiljön

Varianthantering i PDM miljön

För många produkter så räcker det tyvärr inte med ett alternativ utan man har behov att bygga flera varianter för att kunna hantera andra marknader eller produktområden. Vissa varianter är ju väldigt självklara såsom spänningsskillnaderna mellan europeiska marknaden mot den i USA. Andra varianter dyker upp genom kundönskemål, marknadsundersökningar, egna utvecklingsprojekt med mera. Ledtiderna på dessa kan ju bli ganska långa för att komma fram till ett nytt förslag. Detta förslag ska komma till en konstruktörs bord och hinnas med tillsammans med allt annat. När förslaget är färdigt så ska det gå igenom utvecklingsgruppen igen för att se om det var så man tänkte eller om det är något som har missats och iterationen får starta om. Det är här 3DExperience rollen 3D Product architect kommer in i bilden. Hela tanken är att man ska få in en grafisk bild av de nya tankarna tidigt och därigenom få ett mer korrekt material tillbaka till konstruktören.

3D Product Architect

Så vad kan man göra med 3D Product architect? Hela tanken är att man i ett grafiskt gränssnitt ska kunna skapa en kopia med liknande copy tree i PDM, byta ut komponenter, ungefärligt placera in nya komponenter med mera. Då har man redan en ”färdig produkt” att diskutera och ser snabbt brister och svagheter i den nya designen. När sedan konstruktören tar över arbetet har alla huvudkomponenter redan placerats in i sammanställningen. Det som behövs är att hen placerar in sakerna helt korrekt och tar in eventuella fästelement och andra småkomponenter.

Så denna produkt är perfekt när man behöver göra en digital mockup för att redan i första mötena kring produkten ha något mer visuellt att diskutera kring.

Hör bara av er om ni vill veta mer om 3D product architect eller 3DExperience Plattformen.

Mattias Johansson
Författare: Mattias Johansson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading