Tillbaka

FilletXpert

Sedan 2013 har SolidWorks haft ett tillägg till fillet-funktionen kallad FilletXpert, möjligtvis oftast sneglad på, mer sällan använd. Så låt oss bli FilletXpert experts …

Tanken bakom FilletXpert är att assistera i processen att lägga till och ändra avrundningar med konstant storlek. Assistansen kommer i form av möjligheten att välja flera kanter automatiskt, samt att kunna redigera avrundningarna i efterhand, och att lösa svåra avrundningar.

Mycket av funktionaliteten som introducerades med filletXpert kan nämligen nås utan att vara inne i fliken som heter FilletXpert. Men först, tre funktionsflikar finns inom FilletXpert: Add, Change, och Corner.

Add: Mycket riktigt är add-fliken till för att lägga till fillets. Det kraftfulla här är alternativen som dyker upp som ett verktygsfält när en enskild kant väljs. Det går att därmed få kanter automatiskt valda för avrundning.

Detta verktygsfält dyker även upp vid manuell avrundning. En kritik till denna funktionalitet har varit att den ofta inte har exakt det alternativ man söker. Emellertid går det alltid att avmarkera de kanter som man inte vill avrunda.

Change: Den manuella vägen för att ändra en radie i efterhand involverar redigering i featureträdet, en onekligen pålitlig väg men ibland alldeles för långsam. Change-fliken i FilletXpert låter dig redigera storleken eller ta bort flera avrundningar snabbt och effektivt.

Corner: I den sista fliken finns möjligheten att kontrollera avrundade hörn. Klicka på det avrundade hörnet och sedan ”Show alternatives” ges flera möjliga konfigurationer av avrundningar i hörnet. När du är nöjd med hörnets avrundning kan du kopiera den och klistra in i andra hörn.

Om vi i stället skulle befinna oss i manuella fillet-kommandot och har valt alla kanter på en komplex geometri för avrundning så kan vi hamna i ett scenario där vi får ett felmeddelande från SolidWorks att denna fillet inte kommer kunna genomföras.

Hörn med en blandning av konkava och konvexa ytor är extra känsliga för detta problem. I många fall kan detta avrundas, det kräver bara en korrekt ordning på avrundningen. Självklart kan man testa sig fram till detta men om felmeddelandet har en FeatureXpert knapp kan man trycka där för att applicera FilletXpert som itererar igenom ordningar på avrundningar tills den hittar en optimal lösning. Hade man från början varit i FilletXpert hade felmeddelandet aldrig dykt upp utan börjat lösa för den optimala ordningen på direkten.

Summering av vad FilletXpert kan göra:

  • Skapa/redigera multipla avrundningar
  • Kontrollera önskad typ av avrundat hörn
  • Automatiskt ändra till optimala ordningen på avrundningar
Sebastian Tellgren
Författare: Sebastian Tellgren, Application Engineer
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading