Tillbaka

Återbesök hos flex-kommandot

Flex-kommandot

För en tid sedan hade jag ett supportsamtal med en kund som vill vrida till ett fästöra på en plåtdetalj. Att skapa vriden geometri kan man göra på en uppsjö olika sätt. Haken i det här fallet var, att eftersom det var en plåtdetalj, så ville han kunna få en plan utbredning.

För ett par år sedan skrev vi en artikel där vi gick igenom grunderna i flex-kommandot. Den gången tittade vi på hur man kan använda kommandot för att bocka rör på ett ordnat sätt.

Målbilden den här gången är nåt åt det här hållet.

Skapa grunderna för en vriden Geometri

Vi börjar med att rita ett plant, ej vridet öra m h a edge flange-kommandot.

 

För att kunna vrida till örat på ett ordnat sätt måste vi kratta manegen en aning och skapa lite referensgeometri. Vi börjar med ett skissplan i centrum av godset på örat (s-knappen – reference geometry – plane). Skälet till detta är att vi vill säkerställa att centrum-axeln för vridningen ligger i mitten av godset.

 

Nästa steg är att skapa en skiss på vårt plan. Syftet med skissen är att tydligt definiera var vridningen skall börja och sluta.

 

Sista pusselbiten vi behöver innan vi kan börja vrida är ett koordinatsystem (s-knappen – reference geometry – coordinate system). Koordinatsystemet behövs för att definiera riktningen på vridningens centrum-axel. Sätt koordinatsystemets origo i skisslinjens ena ände, och definiera axlarna så att z-axeln pekar i vridningsaxelns riktning.

Aktivera Flex-kommandot

Nu är vi redo att börja vrida. Flex-kommandot hittar vi i verktygsraden under insert – features – flex. Det kan lätt bli lite rörigt på skärmen när man pekar ut sina referenser, så lyd mitt råd och gör det i denna ordning:

  1. Börja med att klicka ut läget för trimplan 1 och 2 (grön och lila fyrkant i bilden) genom att klicka på ändpunkterna på din skisslinje.
  2. Klicka ut läget för triaden (röd ruta i bilden) genom att klicka på ditt koordinatsystem.
  3. Slutligen klickar vi på vår solid i den översta rutan (blå ruta i bilden) och väljer deformationstyp till Twist.
  4. Ställ in önskad vridningsvinkel.

Färdiga resultatet

Klart! Det fina med den här metoden är att vi börjar med att rita örat i sitt odeformerade läge. Därefter vrider vi med kommandot Flex. Detta gör att vi kan få en korrekt, plan utbredning genom att helt sonika supressa vår flex-feature i den utbredda konfigurationen. På så vis får vi önskat utseende både i den bockade modellen och i utbredningen.

 

Det var allt för den här gången! Väl mött nästa gång!

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading