Tillbaka

Flexibla parter

Ibland, särskilt i samband med animeringar, kan det vara önskvärt med parter som ändrar form. Ett typexempel kan var en fjäder som komprimeras. Detta går att åstadkomma i SOLIDWORKS med ganska enkla medel.

Grundprincipen är att detaljer kan deformeras om deras form på något vis styrs av andra komponenters läge i en sammanställning.

Steg ett är att skapa en part och rita själva fjädern. Vi gör det genom att skapa två skisser på t ex frontplanet. Den ena skissen innehåller ett vertikalt streck, den andra en cirkel.

Strecket (grönt i bilden) är inte måttsatt. Det är viktigt. Vi vill att streckets längd skall styras av läget på en komponent i sammanställningen. För att skapa själva fjädern sveper vi cirkeln längs strecket med optionen Specify Twist Value satt till 10 varv.

Fjäder är klar! Stoppa in den i en lämplig sammanställning. Editera sen parten och skissen med linjen och snäpp fast änden i lämplig komponent.

Om komponenten ny flyttar på sig kommer fjädern följa med och uppdatera sin längd.

Klart!

 

En baksida av myntet är att fjäder nu, p g a sin in-context-referenser, är kopplad till den specifika sammanställingen. Hur gör vi om vi skulle vilja använda samma fjäder i en annan sammanställning, och få samma flexibla beteende där? Hemligheten är en ny funktion som kom i SOLIDWORKS 2020 som heter Make Part Flexible.

Vad funktionen medger är att peka om in-context-referenserna till relevanta entiteter i den nya sammanställningen och på så vis ge samma flexibla beteende även här. Värt att notera är att parten måste innehålla in-context-referenser för att knappen ska vara tillgänglig.

 

Resultatet blir således en sammanställning med en fjäder med samma flexibla beteende utan att vi behöver rita om den på nytt.

 

/Björn

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading