Tillbaka

Flexibla parter

Ibland, särskilt i samband med animeringar, kan det vara önskvärt med parter som ändrar form. Ett typexempel kan var en fjäder som komprimeras. Detta går att åstadkomma i SOLIDWORKS med ganska enkla medel.

Grundprincipen är att detaljer kan deformeras om deras form på något vis styrs av andra komponenters läge i en sammanställning.

Steg ett är att skapa en part och rita själva fjädern. Vi gör det genom att skapa två skisser på t ex frontplanet. Den ena skissen innehåller ett vertikalt streck, den andra en cirkel.

Strecket (grönt i bilden) är inte måttsatt. Det är viktigt. Vi vill att streckets längd skall styras av läget på en komponent i sammanställningen. För att skapa själva fjädern sveper vi cirkeln längs strecket med optionen Specify Twist Value satt till 10 varv.

Fjäder är klar! Stoppa in den i en lämplig sammanställning. Editera sen parten och skissen med linjen och snäpp fast änden i lämplig komponent.

Om komponenten ny flyttar på sig kommer fjädern följa med och uppdatera sin längd.

Klart!

 

En baksida av myntet är att fjäder nu, p g a sin in-context-referenser, är kopplad till den specifika sammanställingen. Hur gör vi om vi skulle vilja använda samma fjäder i en annan sammanställning, och få samma flexibla beteende där? Hemligheten är en ny funktion som kom i SOLIDWORKS 2020 som heter Make Part Flexible.

Vad funktionen medger är att peka om in-context-referenserna till relevanta entiteter i den nya sammanställningen och på så vis ge samma flexibla beteende även här. Värt att notera är att parten måste innehålla in-context-referenser för att knappen ska vara tillgänglig.

 

Resultatet blir således en sammanställning med en fjäder med samma flexibla beteende utan att vi behöver rita om den på nytt.

 

/Björn

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen
Välj vilka kategorier du vill prenumerera på. Välj ANTINGEN "Alla kategorier" ELLER specifika områden.

Lists*

Loading