Tillbaka

Få ordning på dina geometrier i SOLIDWORKS Flow Simulation

Att nå framgång i vilket beräkningsprogram som helst står och faller i stor utsträckning med om vi har en bra beräkningsmodell. Det som är lite annorlunda med SOLIDWORKS Flow Simulation är att, förutom den faktiska geometrin, så är vi också intresserade av det som inte är där; De inneslutna volymerna.

Här är vi lite bortskämda med SOLIDWORKS Flow Simulation, då detta är något som programmet gör åt oss. För att åstadkomma detta utför programmet en boolsk operation för att på så sätt hitta de inneslutna volymerna. Oftast går detta bra, men det finns lägen när det kan vålla oss lite huvudbry.

Check Geometry

Det första man ska göra när man står i begrepp att räkna på en modell är att köra kommandot Check. Denna funktion genomlyser modellens topologi, och kan hjälpa till att hitta gap, ogiltiga kontakter och kollisioner mellan kroppar. Genom att trycka Check i panelen till vänster och vänta en liten stund, listas sedan de ogiltiga kontakterna i kolumnen nere till höger.

SOLIDWORKS Flow Simulation - Få ordning på dina geometrier

Genom att vara noggrann med vilken geometri som stoppas in i modellen och reparera sådant som är skadat samt analysera geometrin innan vi sätter upp körningen i Flow Simulation kan i slutändan spara oss en del tid.

Felmeddelanden

Trots att man gör sitt bästa kan problem ändå uppstå. Kanske har en geometri ändrats eller flyttats. Då kan man få problem, och programmet kan börja lämna ifrån sig felmeddelanden. Exempel på meddelanden som härrör från problem med geometrin är.

  • “Face […] is not laying on the boundary between the solid and fluid region”
  • “Cannot find the faces associated with this item”
  • ”Failed to Complete”

Om vi tar dem i tur och ordning.

“Face […] is not laying on the boundary between the solid and fluid region”: Ett felmeddelande som oftast dyker upp när vi lägger till ett nytt randvillkor, men det kan även dyka upp i ett befintligt randvillkor.  I så fall vanligen i samband med att modellen uppdaterats på något vis.

“Cannot find the faces associated with this item”:

är ett annat felmeddelande som visas ibland när vi skapar en Cut Plot.Ovanstående felmeddelanden föranleds av liknande orsak, vilket är ogiltig kontakt mellan komponenter. Hur kan då felet uppstå? I många fall finns ett möte mellan komponenter som liknar det vi ser nedan.

SOLIDWORKS Flow Simulation - Få ordning på dina geometrier

Tangent, linjär och punktkontakt är problematiska på grund av:

  • De hindrar Boolska operationer från att genomföras. Zero thickness (Non manifold) vilket ger matematiska problem för mjukvaran.
  • De representerar olöst geometri, vilket bidrar till att programmet inte förstår om fluiden kan läcka igenom detta område eller ej.

Lite beroende på vilken version av Flow Simulation vi använder kan detta ge oss olika alternativ för att hitta en lösning.

Version 2018-2022

I tidigare versioner av Flow Simulation finns en funktion som heter Improved Geometry Handling, denna finner vi när vi högerklickar på projektnamnet. Denna funktion har till uppgift att lösa geometriska problem.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Version 2023 ->

Om vi använder version 2023 eller senare kan vi aktivera Preprocessor Boolean eller Mesh Boolean.

SOLIDWORKS Flow Simulation - version 2023

Även dessa funktioner har till uppgift att finna ogiltiga kontakter och åtgärda dem. För mer komplexa modeller som innehåller importerad geometri som inte är fullständigt reparerad, kan dessa vara ett alternativ för att komma vidare.

En sista påminnelse! Detta bör inte användas som ett sätt för att undvika cad-hygien utan snarare som ett komplement vid fall där geometrin är svår att reparera.

 

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading