Tillbaka

Fördelarna med att nyttja öppen innovation inom produktutveckling

Att driva innovation inom produktdesign idag kräver nya sätt att tänka och arbeta. Tillverkare behöver ständigt effektivisera sina strategier, vidga sina insikter och vrida på sina perspektiv för att ständigt kunna utvecklas i den takt som dagen snabbrörliga marknad kräver. För detta krävs en snabb kommunikation som är både effektiv och involverar alla de intressenter som driver utvecklingen av en produkt framåt. Både interna och externa.

Styrkan med öppen innovation i konceptfasen

Ingen designer kan arbeta i en bubbla och innovationer kommer inte fram ur ett vakum. Trots det har innovationer genom tiderna tagits fram av enskilda individer som har samlat på sig hela scoopet av idéer, erfarenheter, kunskap och rekommendationer för att sedan omvandla det till en framgångsrik innovation. Det är egentligen ingen skillnad på hur innovationer tas fram idag, skillnaden idag ligger i den tid en innovatör har på sig att få fram en ny produkt eller tjänst. Förr handlade det ibland om en livstid för att experimentera sig fram till den bästa lösningen och bästa produkten inom ett visst område, medan vi idag förväntar oss ett resultat inom månader, veckor och ibland dagar.social_innovation_1

Företagen påverkas av den globala ekonomin och snabba teknikutvecklingen genom att tvingas komprimera sina cykler för konceptframtagning för att hänga med marknadens förändringstakt och krav på nya produkter och tjänster i värdekedjan.

Idéer till innovationer kan idag komma från många olika håll. Konsumenter, leverantörer, användare eller medarbetar kan komma med idéer som tar utvecklingen framåt. Att idéer kan komma från många håll ställer krav på att dessa kan samlas upp på ett snabbt och effektivt sätt.

Öppen innovation där vi genom sociala nätverk kan kommunicera och lämna feedback är ett ypperligt sätt driva på en snabb utveckling där hänsyn tas till många olika intressenters intressen. Öppen innovation sker när insikter och expertis från fler håll kan samlas in genom någon form av Community.

 

Att ta sig utanför boxen

Produktutvecklande företag kämpar ständigt med att få in insikter utifrån. Det har tidigare skett genom marknadsundersökningar, intervjuer, fokusgrupper etc. Att få in insikter utifrån är kritiskt för att kunna driva ett innovativt utvecklingsarbete som tillmötesgår marknadens önskemål. Insikter utifrån är även en katalysator för nya ideer. Innovationer skapas sällan genom att upprepa gamla mönster och invanda beteenden.

Traditionella kundprogram är däremot inte alltid effektiva, pålitliga eller går att dra speciellt snabba slutsatser ifrån. De är ofta genomförda av marknads- eller kundserviceavdelningen och insikterna når således inte konceptavdelningen i tid för att påverka den pågående produktutvecklingen.

Att samla in och dra slutsatser från kunders feedback är däremot i bästa av världar en löpande och iterativ process som mår bra av stora kontaktytor och en känsla av nära relation med kunderna.

Men det är inte bara kundernas åsikter som räknas, såväl tillverkare, distributörer, leverantörer och medarbetarnas önskemål bör uppmärksammas för att få en väl fungerande värdekedja.

För att maximera influenser från intressenter i utvecklingsprojekt ställs höga krav på den form vilken kommunikationen sker. För att kommunikationen ska bli värdefull får den inte vara för kontrollerad och strukturerad. Tidigare har kommunikation företrädesvis skett genom möten, kundbesök, marknadsundersökningar och telefonmöten. Dessa metoder att samla information och insikter på fungerar för en del typ av information, men det riskerar att små men nog så viktiga detaljer sållas bort i ett för tidigt skede eller inte når fram till rätt person i projektet i rätt tid. Om man istället kan applicera sociala mediers snabbhet och inkluderade teknik kan kommunikationen gå snabbare, bli mer detaljerad och fler intressenter kan lämna åsikter genom hela projektets gång oberoende av tidszoner, geografisk närhet och roll.

 

Fördelarna att nyttja öppen innovation inom konceptuell design

En av fördelarna med öppen innovation genom sociala nätverk har vi nämnt ovan – att vi får en snabbare och effektivare kommunikation vilket leder till att nya produkter kommer till marknaden snabbare. Ytterligare fördelar får ni genom:social_innovation_2

  • Ökad idégenerering då fler är delaktiga under processen och vi inte låser in oss till att alla idéer måste genereras internt.
  • Dynamisk och löpande kommunikation. Genom att kommunicera brett i alla faser av projektet kan designers arbeta iterativt vilket gör att ändringar synliggörs i ett tidigt skede och minskar på så vis stora förändringar sent i processen.
  • Brett ägarskap. Alla intressenter som är delaktiga i projektet får ett större engagemang då de känner att de är med och påverkar produktens utveckling. Informationen sprids bredare och avdelningarna kommer närmare varandra.

 

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan utveckla kommunikationen mellan avdelningarna och med intressenterna redan under konceptfasen? Ta en titt på SOLIDWORKS Industrial Design som är ett av de verktyg som tar dagens kommunikationsform och kopplar den tätt till produktutveckling på ett lättanvänt sätt som gynnar kreativitet och tillväxt av nya idéer.

[contact-form-7 id=”1358″ title=”CTA-bloggpost”]

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading